Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Παροχή Υπηρεσίας Απογραφής Αποθεμάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσίας που αφορά Απογραφή Αποθεμάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. και εκτίμηση της εύλογης αξίας τους στην Ελλάδα.Τύπος Διαγωνισμού :  Συνοπτικός
Κριτήριο :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
Λήξη Υποβολής Προσφορών :  28-12-2017, ώρα 11:00 π.μ.

Προκύρυξη: ΠΔ 208/17


Πηγή:
- Παροχή Υπηρεσίας Απογραφής Αποθεμάτων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
http://eessty.gr/2017/12/12/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου