Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Σημαντικά είναι τα οφέλη της ΓΑΙΑΟΣΕ από την παραχώρηση του Θριασίου εμπορευματικού κέντρου.

Σημαντικά είναι τα οφέλη της ΓΑΙΑΟΣΕ από την παραχώρηση του Θριασίου εμπορευματικού κέντρου.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Σε πρώτο και άμεσο επίπεδο, με την έναρξη ισχύος της παραχώρησης θα ωφεληθεί, λόγω της είσπραξης του προβλεπόμενου εφάπαξ ανταλλάγματος, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω, ο παραχωρησιούχος (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair) οφείλει να καταβάλει σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης και καθ’ όλη την διάρκεια των 60 ετών της περιόδου παραχώρησης, την «Ετήσια Πληρωμή προς τον ΚτΕ», δηλ. ποσό που αντιστοιχεί με ποσοστό 2,51% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του για όλη την περίοδο παραχώρησης.Ο παραχωρησιούχος εγγυάται επίσης ότι, το καταβαλλόμενο από αυτόν ποσό που θα καταβάλει ετησίως στον ΚτΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.9. της σύμβασης και ποσά αυξανόμενα προοδευτικά από 350 χιλ. ευρώ το πρώτο έτος της παραχώρησης έως 350.590 ευρώ το 60ο έτος της παραχώρησης.

Επιπλέον, οι αρχικοί μέτοχοι, προς το σκοπό της χρηματοδότησης της περιόδου Τ1 του έργου, ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής της δεσμευτικής επένδυσης, η οποία σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ανέρχεται σε 36,114 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί και θα επενδυθεί στο έργο.

Στο ποσό αυτό, δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον ποσά, τα οποία θα επενδύσει ο παραχωρησιούχος για τα έργα της περιόδου Τ2, τα οποία θα παραμείνουν προς όφελος της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, με την παράδοση του έργου μετά την λήξη της παραχώρησης.

Πέραν των άμεσων οικονομικών ανταλλαγμάτων (εφάπαξ και ετήσιων) και του κόστους υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η κατασκευή του έργου αναμένεται ότι θα επιφέρει πλείστα – ενδεικτικά απαριθμούμενα- οικονομικά οφέλη και ειδικότερα:

Α) Συνολική αύξηση των εσόδων της ΓΑΙΑΟΣΕ,

Β) Έσοδα του ελληνικού δημοσίου (πλην του τιμήματος) κατά το διάστημα έως το 2078 (πχ. αντάλλαγμα παραχώρησης, φόρος εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.),

Γ) Επιπλέον έσοδα στο οικοσύστημα του κέντρου (ιδίως μεταφορές, αποθήκευση, τροφοδοσία σιδηροδρομικών επιχειρήσεων),

Δ) Aύξηση του ΑΕΠ,

Ε) Θετική επίδραση στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία της δυτικής Αττικής.

Πηγή:
- Tα άμεσα οφέλη της ΓΑΙΑΟΣΕ από το Θριάσιο. Εφάπαξ αντάλλαγμα 10 εκατ. και 2,51% επί των ετήσιων εσόδων
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/t%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B9/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου