Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο κατάλογος των μη αποδεκτών τιμολογήσεων της ΕΕΣΣΤΥ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ίσως να έχουν σημασία, ίσως όχι, εάν η ΕΕΣΣΤΥ – όπως όλα δείχνουν – καταλήξει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οπότε καθίσταται θυγατρική της εταιρεία και επομένως, οι όποιες μεταξύ τους χρεώσεις αποτελέσουν ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε, πριν από λίγες ημέρες, το «πράσινο φως» για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έναντι 22 εκατ. ευρώ. Η μετάβαση της ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμάται έως τα τέλη του έτους.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2017 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2018, η εταιρεία έχει εγείρει συγκεκριμένες αντιρρήσεις για τιμολογήσεις της ΕΕΣΣΤΥ που αφορούν το 2017 και το πρώτο τρίμηνο του 2018 και οι οποίες, κατά την άποψη της, αντιβαίνουν τους όρους των συμφωνιών μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ.Συγκεκριμένα, οι αντιρρήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν ξεχωριστή αναφορά στην περίοδο 1/1/2017 – 13/9/2017, περίοδο κατά την οποία ίσχυε, σύμφωνα με την εταιρεία, η από 4/4/2011 «Σύμβαση Συντήρησης και Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού» (παράγραφος Α) και στην περίοδο 14/9/2017 – 31/03/2018, περίοδο κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η, από 24/6/2016, «Σύμβαση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού» (παράγραφος Β).

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι χρεώσεις της ΕΕΣΣΤΥ για υπηρεσίες συντήρησης θα έπρεπε συνολικά να ανέρχονται σε 20.286.730 ευρώ πλέον ΦΠΑ (πρώτη περίοδος) και 12.639.549 ευρώ πλέον ΦΠΑ (δεύτερη περίοδος), ήτοι συνολικά σε 32.926.280 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό ύψους 5.900.000 αφορά στο α’ τρίμηνο του 2018.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως επισημαίνεται, δεν αποδέχεται επιπλέον τιμολόγια καθαρής αξίας 6.255.762 ευρώ (εκ των οποίων 2.235.534 ευρώ αφορούν στην περίοδο 1/1/2018 – 31/3/2018), τα οποία και επέστρεψε στην ΕΕΣΣΤΥ με εξώδικη δήλωσή της, την 5/4/2018, λόγω άρνησης της παραλαβής τους και έλλειψη επικοινωνίας με την εν λόγω εταιρεία, όπως αναφέρει.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταβάλει και έχει εξοφλήσει προς την ΕΕΣΣΤΥ όλο το σύνολο των αναγνωρισμένων οφειλών της, τόσο για τη χρήση 2017, όσο και για το α’ τρίμηνο του 2018.

«H άποψη της διοίκησης βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με τα ανωτέρω γεγονότα, ισχυρίζεται δε ότι ενυπάρχει αντισυμβατικότητα στις διεκδικήσεις της ΕΕΣΣΤΥ, με συνέπεια να μην γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία.

Επισημαίνεται και η, από 11.04.2018, εξώδικη δήλωση – πρόσκληση της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, με την οποία εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με τις απόψεις μας και καλεί την διοίκηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. – να παραλάβει σειρά τιμολογίων τα οποία, η εταιρεία μας δεν αναγνωρίζει», αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι θέσεις της ΕΕΣΣΤΥ

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΣΣΤΥ, στις αρχές Ιουνίου, είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν ότι «η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επέλεξε τον ολισθηρό δρόμο της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των οικονομικών της υποχρεώσεων, που σήμερα υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η ΕΕΣΣΤΥ σε απόλυτη οικονομική ασφυξία.

Ανάμεσα σε άλλα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί μήνες δεν καταβάλλει κανένα ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπληρωματικής συντήρησης», ενώ τον Μάρτιο σε διαδικτυακή της ανάρτηση σημείωνε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις 15-3-18, όφειλε 14,7 εκατ. στην ΕΕΣΣΤΥ.

Πηγή:
- Ο κατάλογος των μη αποδεκτών τιμολογήσεων της ΕΕΣΣΤΥ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου