Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Νέο βίντεο από την ΕΡΓΟΣΕ: Σιδηροδρομική γέφυρα 26 - Πρώτη φάση προώθησης

Η σιδ/κή γέφυρα 26 βρίσκεται στην Εκκάρα Δομοκού, στη Χ.Θ. 259+351.65 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων. Είναι κοιλαδογέφυρα συνολικού μήκους 404.80μ, δύο ανοιγμάτων. Ο φορέας της Σ.Γ.26 αποτελείται από :
•το κατάστρωμα πλάτους 18,02μ το οποίο είναι σύμμικτης κατασκευής και το οποίο κατασκευάζεται με την μέθοδο της σταδιακής προώθησης,
•τα τρία ζεύγη μεταλλικών τόξων κοίλης κυκλικής διατομής, παραβολοειδούς μορφής
•καλώδια ανάρτησης που συνδέουν το κατάστρωμα με τα χαλύβδινα τόξα.
Το ύψος μεταξύ του καταστρώματος και κοίτης της υποκείμενης χαράδρας είναι περίπου 70μ.

Δείτε το βίντεο:Πηγή:
- Σιδηροδρομική γέφυρα 26 - Πρώτη φάση προώθησης.18-03-2017
https://www.youtube.com/watch?v=Z62ln25kQc4&feature=youtu.be


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου