Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ: Προμήθεια Καθισμάτων Τροχαίου Υλικού διαβάστε την προκύρηξη

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καθίσματος Μηχανοδηγών & Μέρη Καθισμάτων των Α/Α RAILBUS, MAN & ΗΑ/Α DESIRO.

Τύπος Διαγωνισμού :  Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  40099
Κριτήριο :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός :   200.250,00 € χωρίς ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών :  20-04-2017, ώρα 09:00 π.μ.
Λήξη Υποβολής Προσφορών :  26-04-2017, ώρα 14:00 π.μ.Προκήρυξη :   ΑΔ 53/17

Πηγή:
- Προμήθεια Καθισμάτων Τροχαίου Υλικού\
http://eessty.gr/2017/03/28/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου