Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού - Εκτιμάται σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2018!

Σε σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών οδηγείται για το 2018 η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ.

Από 34,2 εκατ έσοδα που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2017, θα φτάσει τα 45,76 εκατ έσοδα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το 2018 σημειώνοντας μια αύξηση 33,8% !!!


Όπως φαίνεται επίσης από την απολογιστική ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016, Q

(...)όλοι οι επιμέρους δείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά τη χρήση του 2016 σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κάτι που αντανακλά το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο λειτούργησε η εταιρεία δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Η σημασία της διαδικασίας συντήρησης Τροχαίου Υλικού έχει αναγνωριστεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με την οδηγία 881/2004 έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Σιδηροδρόμων [ERA] να δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης των Μονάδων Συντήρησης Τροχαίου Υλικού [Entities in charge of Maintenance] σε συμφωνία μάλιστα με τις οδηγίες που αφορούν στην Διαλειτουργικότητα και Ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος [96/48/EC, 2001/16/EC, 2004/50/EC, 2004/49/EC]. Ήδη, η Υπηρεσία Συντήρησης Τροχαίου Υλικού έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρόμων ως υπεύθυνος φορέας συντήρησης Φ.Α.

 
Ο συνδυασμός του εξαιρετικά εξειδικευμένου προσωπικού με τον υφιστάμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό και την επάρκεια στις εγκαταστάσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ΕΕΣΣΤΥ τόσο για τη δυνατότητα της να ανταπεξέλθει άμεσα και με μικρό κόστος σε οποιαδήποτε νέα ανάγκη παρουσιαστεί στην ελληνική αγορά όσο και στην επέκταση συνεργασίας με τους υφιστάμενους πελάτες. Η επένδυση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ανταλλακτικά και προσωπικό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από οποιονδήποτε ανταγωνιστή απαιτεί σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία δημιουργούν υψηλά εμπόδια για την είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά.
Το προσωπικό συντηρήσεως της ΕΕΣΣΤΥ είναι άρτια εκπαιδευμένο και ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής του επάρκειας και η πιστοποίησή του βάσει των επιταγών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, υπόκειται σε προοδευτικές αλλοιώσεις (φθορές, διαβρώσεις, βλάβες κλπ) και ως εκ τούτου οφείλει να δέχεται παρεμβάσεις συντηρήσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια κυκλοφορίας του.
Οι επιτελικές και οι εκτελεστικές υπηρεσίες συντήρησης του Τροχαίου Υλικού της εταιρείας έχουν οργανωθεί και λειτουργούν, (ακολουθώντας φυσικά και τις σχετικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις), σύμφωνα με τα πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, στο πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με την συμβουλευτική εταιρεία των Γαλλικών Σιδηροδρόμων SOFRERAIL [Society d’Etudes et de Realisations Ferroviaires], η οποία εξακολουθεί και υφίσταται σήμερα με την επωνυμία SYSTRA [http://www.systra.com]. Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού, οι διαδικασίες ελέγχου, τα καθηκοντολόγια του προσωπικού κλπ περιλαμβάνονται σε μια σειρά τεχνικών σημειωμάτων και στα εγκεκριμένα από τις Αρχές Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) και Υπεύθυνου Φορέα Συντήρησης (ΥΦΣ) τα οποία εξελίσσονται παρακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις του έργου της συντήρησης του τροχαίου υλικού.
Η κλιματική αλλαγή συνδυαστικά με το γεγονός ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν τις πλέον φιλικότερες προς το περιβάλλον λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συγκριτικά με άλλα μέσα μεταφοράς ενδέχεται να αυξήσουν τις επενδύσεις για σιδηροδρομικές υποδομές σε όλη την Ευρώπη είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων, είτε με τη μορφή δημοσίων ή ιδιωτικών επενδύσεων, είτε με συνδυασμό αυτών.
Με τη σιδηροδρομική σύνδεση των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ & ΣΕΠ ΑΕ) και την επένδυση για τη κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ. της ΣΕΠ ΑΕ συνδυαστικά με το ακίνητο του Θριασίου πεδίου θα δημιουργηθεί ένας διεθνής κόμβος μεταφορών παραλαβής και μεταφόρτωσης εμπορευμάτων που θα αυξήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις ανάγκες για συντήρηση και επισκευή τροχαίου υλικού. Πηγή:
- Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
http://eessty.gr/wp-content/uploads/2017/11/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-2016.pdf

- Τα έσοδα της ΕΕΣΣΤΥ ανέρχονται στα 45,76 εκατ., τα έξοδα στα 43,99 εκατ. και το θετικό ισοζύγιο στα 1,77 εκατ.
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2018-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5%CF%83%CF%83/


- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2017 της ΕΕΣΣΤΥ. Προβλέπει έσοδα 34,2 εκατ., έξοδα 30,46 και κέρδη 3,74 εκατ.
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-2017-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/

- ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ: Βελτίωση οικονομικών μεγεθών το 2014
http://www.businessnews.gr/article/18796/eessty-ae-veltiosi-oikonomikon-megethon-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου