Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Σήμανση φορταμαξών, ωφέλιμα βάρη φορτίου και κλάσεις γραμμής


Αν αναρωτηθήκατε ποτέ τι σημαίνουν τα σύμβολα στο πλάι μιας φορτάμαξας συνεχίστε την ανάγνωση.

Ο αριθμός 23700Kg είναι το απόβαρο του βαγονιού δηλαδή το βάρος του βαγονιού όταν αυτό είναι κενό (χωρίς φορτίο).

Επίσης το 15,8m είναι το μήκος της φορτάμαξας μετρημένο από ταμπόνι σε ταμπόνι.

Τέλος το 75,0 m3 δηλώνει ότι ο ωφέλιμος όγκος του βαγονιού είναι 75 κυβικά μέτρα.

Για να δούμε όμως τι σημαίνει ο πρώτος πίνακας θα πρέπει να εξηγήσουμε πρώτα τι σημαίνουν τα γράμματα Α, Β, C και D.

Τα σύμβολα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο βάρος αντέχει η υποδομή δηλαδή η σιδηροδρομική γραμμή. Το βάρος αυτό μετριέται σε τόνους ανά τροχοφόρο άξονα επειδή το βαγόνι πατάει πάνω στη γραμμή μόνο στα σημεία που οι τροχοί έρχονται σε επαφή με τη γραμμή.

Έτσι λέμε ότι μια γραμμή είναι κλάσης Α αν η κατασκευή της επιτρέπει τη διέλευση σιδηροδρομικών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κατά άξονα τους 16 τόνους. Επομένως ένα τυπικό σιδηροδρομικό όχημα που έχει 4 άξονες σε μια γραμμή κλάσης Α επιτρέπεται να έχει συνολικό βάρος το πολύ 4x16 δηλαδή 64 τόνους.

Αντίστοιχα σε μια γραμμή κλάσης B επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων με μέγιστο επιτρεπτό βάρος κατά άξονα  18t. Οπότε το τυπικό τετραξονικό σιδηροδρομικό όχημα μπορεί να έχει συνολικό βάρος το πολύ 4x18t δηλαδή 72 τόνους.

Στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο η γραμμή είναι κλάσης C που σημαίνει ότι έχει κατασκευαστεί με  προδιαγραφές για μέγιστο επιτρεπτό βάρος 20 τόνων ανά άξονα. Και επομένως ένα τυπικό σιδηροδρομικό όχημα με 4 άξονες δεν μπορεί να έχει συνολικό βάρος πάνω από 4x20 = 80 τόνους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι παραγγελίες των Δ/Η ADtranz και των ΗΑ Hellas Sprinter έγιναν για συνολικό βάρος ελκτικής μηχανής 80 τόνους.

Πρόσφατα μάθαμε ότι η γειτονική Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης του σιδηροδρομικού της δικτύου από 20 τόνους κατά άξονα σε 22,5 (δηλαδή από γραμμή κλάσης C σε γραμμή κλάσης D). Σε αυτές τις γραμμές μπορούν να κυκλοφορούν σιδηροδρομικά οχήματα με συνολικό βάρος 22,5x4=90 τόνοι.


 Ας επιστρέψουμε τώρα στην αρχική μας εικόνα.


Στην επιγραφή αυτή της φορτάμαξας στον πίνακα αναγράφεται το μέγιστο επιτρεπτό ωφέλιμο φορτίο που μπορεί κανείς να φορτώσει στην συγκεκριμένη φορτάμαξα για κάθε τύπο γραμμής.

Έτσι σε μια γραμμή κλάσης A επιτρέπεται το φορτίο μας να έχει βάρος το πολύ 40 τόνους (οπότε μαζί με το απόβαρο θα έχουμε συνολικά 63.700Kg,

σε μια γραμμή κλάσης B επιτρέπεται το φορτίο μας να έχει βάρος το πολύ 48 τόνους (οπότε μαζί με το απόβαρο θα έχουμε συνολικά 71.700Kg,

σε μια γραμμή κλάσης C επιτρέπεται το φορτίο μας να έχει βάρος το πολύ 58 τόνους (οπότε μαζί με το απόβαρο θα έχουμε συνολικά 81.700Kg, (εδώ ξεπερνάμε λίγο το μέγιστο βάρος ανά άξονα της γραμμής που είναι 20τχ4=80τ),

ενώ τέλος σε μια γραμμή κλάσης D επιτρέπεται το φορτίο μας να έχει βάρος το πολύ 66 τόνους (οπότε μαζί με το απόβαρο θα έχουμε συνολικά 89.700Kg, 

Τέλος στην τελευταία σειρά του πίνακα μας πληροφορεί ο κατασκευαστής του βαγονιού ότι η φορτάμαξα αυτή επιτρέπεται να "τρέξει" με μέγιστη ταχύτητα 120 χιλ/ώρα με προυπόθεση όμως να είναι κενή.

Ένα άλλο στοιχείο που ενδιαφέρει όχι από άποψη καταπόνησης της γραμμής αλλά από άποψη στατικής αντοχής των σιδηροδρομικών γεφυρών είναι το βάρος του σιδηροδρομικού οχήματος ανά μέτρο, οπότε προκύπτουν οι υποκατηγορίες κλάσης γραμμής πχ C2, C3 και C4 όπως φαίνεται στον διπλανό πίνακα:

Στο ακόλουθο παράδειγμα υπολογίζουμε το βάρος ανά άξονα και το βάρος ανά μέτρο σε ένα σιδηροδρομικό όχημα με βάρος 80 τόνους συνολικό μήκος 20 μέτρα και με 4 άξονες:

Πηγή:
- SCHENKER: Our Freight Wagons


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου