Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Το νέο ΔΣ στο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα Καταστατικό μας και κατόπιν των ψηφοφοριών της 8ης Ιουλίου και της 20ης Σεπτεμβρίου έτους 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Αρχοντής
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φιλιππής
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Χριστογιάννης
Ταμίας: Γεώργιος Κατάκος


Μέλη:
Δημήτριος Τζιβάρας
Κωνσταντίνος Μουρουδέλης
Γεωργία Κόντε
Μιχαήλ Καραπάνος
Αθανάσιος Κουτσούλας

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του συλλόγου μας εξελέγησαν οι παρακάτω εκπρόσωποί μας:


Α. Για την Π.Ο.Σ.: 1. Ευάγγελος Χριστογιάννης,με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τζιβάρα 2. Κωνσταντίνος Μουρουδέλης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γαβαλά.
Β. Για το Ε.Κ.Α.: Δημήτριος Τζιβάρας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει σε μια δύσκολη συγκυρία για σιδηρόδρομο όπου εμφανίζονται προκλήσεις αλλά και πιθανές ευκαιρίες. Στο δύσκολο αυτό τοπίο οι μηχανικοί που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των εταιρειών τους πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι. Εμείς θα είμαστε κοντά σε όλα τα μέλη μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Συλλόγου ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΣΕ


Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αρχοντής       Ευάγγελος Χριστογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου