Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Μπράλος - Τραχίνα - Rails Through Heaven Μέρος 2ο

"....το αληθινό Eλληνικό πνεύμα δεν επιβιώνει στις καρδιές εκείνων που είναι Έλληνες από τη γέννηση, αλλά στις καρδιές των μεγάλων ανδρών όλου του κόσμου της σκέψης και της δράσης, άνδρες που είναι Έλληνες από το θεϊκό 'δικαίωμα' στην διανόηση. Οι πραγματικοί Έλληνες σήμερα είναι οι άνδρες που κάνουν την πιο εξαιρετική δουλειά του κόσμου, κυβερνώντας τα έθνη μας, χτίζοντας τις πόλεις μας, αναδεικνύοντας τα μνημεία μας, ζωγραφίζοντας τις εικόνες μας, γράφοντας τα εξαιρετικά ποιήματά μας και τα σπουδαιότερα βιβλία μας. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Έλληνες του σύμπαντος, υποκινούμενοι από το αληθινό Ελληνικό πνεύμα - το πνεύμα που διδάσκει τους άνδρες να σκέφτονται μεγάλες σκέψεις και να δημιουργούν μεγαλειώδη πράγματα.


Elias Burton Holmes (1870-1958)
American Photographer "of the World"
From his Grecian Journeys (1896 & 1897) speech in Congress


....the true Greek spirit survives not in the hearts of those who are Greek by birth, but in the hearts of all the world's great men of thought and action, men who are Greek by the divine right of mind. The real Greeks of to-day are the men who are doing the world's great work, governing our nations, building our cities, rearing our monuments, painting our pictures, writing our greatest poems and our greatest books. These are the true Greeks of the universe, animated by the true Greek spirit - the spirit that teaches men to think great thoughts and to create great things."

An engineering marvel started 120+ years ago (1890) and completed by the french company 'Batignolles' in 1906. It is one of the most breathtaking railway lines in Europe through the mountainous part of Central Greece. From [ 38°44′26.2″N 22°26′12.7″E ] to [ 38°48'17.1"N 22°24'21.8"E ].

Please feel comfortable to view, like the driver's eye, this video in full screen mode and enjoy every second of it.

Video by Vlasios Giannakainas. © All rights reserved. My pleasure to subscribe to my channel. You are welcome to share any of my videos in social media. Thanks for watching...! Facebook Page: https://www.facebook.com/sidirodromeas/

Music: www.bensound.com
[Royalty Free Music from Bensound]

Πηγή:
- Rails Through Heaven - Part [2]: Bralos - Trachina [ driver's eye view ]
https://www.youtube.com/watch?v=0MMlMa98aWo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου