Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Η σιδηροδρομική γέφυρα στο Gradsko επισκευάστηκε, επανέρχονται τα εμπορικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Ειδομένης

Η γέφυρα κοντά Gradsko, από το σιδηροδρομικό Veles-Gevgelija

Η γέφυρα από σκυρόδεμα στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ του σταθμού Gradsko και το σταυροδρόμι του Kukurichani, λόγω της οποίας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό διάδρομο 10 αποκόπηκε τελείως και η κυκλοφορία από αυτό το τμήμα θα τεθεί σε λειτουργία απόψε, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία υποδομής των Σιδηροδρόμων της πρώην Γιουγκοσλαυικής Δημοκρατίας.

Μας πληροφορούν ότι πριν από την απόδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία πραγματοποιήθηκαν ειδικές με δοκιμαστική φόρτωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού σχετικά με τον τρόπο συντήρησης, τον τρόπο τήρησης αρχείων και τη χρήση δεδομένων από τα αρχεία της υποδομής στις σιδηροδρομικές γραμμές.


Κατά την αποκατάσταση της γέφυρας έγινε προστασία από περαιτέρω υπονόμευση των δύο μεσαίων πυλώνων, κατασκευάστηκαν φρέατα με βάθη 8 έως 12 μέτρων για να αναλάβουν τα φορτία από την τη γέφυρα στον πρώτο μεσαίο στύλο, τον οπλισμό και το σκυρόδεμα των δοκών.

Οι παραμορφώσεις της γέφυρας πάνω από το Crna Reka, μεταξύ των σταθμών Gradsko και Kukurici, προκάλεσαν διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας το τελευταίο δίμηνο στη διαδρομή Veles-Gevgelija. Αυτές και οι διακοπές της σιδηροδρομικής κίνησης από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 19 του προηγούμενου μήνα μείωσαν τον όγκο των μεταφορών στον διάδρομο 10,

Από την αρχή της διακοπής μέχρι και σήμερα, η άμεση χρηματική ζημία ανερχόταν σε 84.500.000 ευρώ λόγω της μείωσης των εσόδων από την πραγματοποιηθείσα μεταφορά.

Πηγή:
- Мостот кај Градско е саниран, железничкиот сообраќај пуштен во употреба
https://meta.mk/mostot-kaj-gradsko-e-saniran-zheleznichkiot-soobrakaj-pushten-vo-upotreba/

- Поправен мостот кај Градско, од вечерва железнички сообраќај Велес-Гевгелија
https://sitel.com.mk/popraven-mostot-kaj-gradsko-od-vecherva-zheleznichki-soobrakjaj-veles-gevgelija?fbclid=IwAR047tOvV9FEwPkeMVMqsMAwb4uM48nw27dk27g8pedEr3sUvr_PSSUkav4Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου