Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Βιβλίο: Βασικές Έννοιες Σιδηροδρόμων. (Τεχνολογία Σιδηροδρόμων 1)

ISBN-13: 978-960-508-230-7
Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2017, Αθήνα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
Σιδηροδρομική τεχνολογία, μηχανική και συναλλαγές

Συγγραφείς: Alexander Biehounek || Andreas Hegger || Klaus Restetzki || Ulrich Marks-Fahrmann
Μετάφραση: Ζαχαριάς Ηλίας || Λεμονής, Γιώργος
Επιστημονική επιμέλεια: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος


Περιγραφή
Το παρόν διδακτικό βιβλίο παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για το επαγγελματικό περίγραμμα των Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων. Συμπεριλαμβάνει τις ειδικότητες «Τεχνικός Σιδηροδρομικής Υποδομής» και «Μηχανοδηγός και Μεταφορές».

Το βιβλίο προορίζεται πρωταρχικά για την διδασκαλία στις επαγγελματικές σχολές, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου χρησιμεύουν στην επανάληψη και την εμπέδωση της ύλης.Το βιβλίο αυτό είναι ο πρώτος τόμος της σειράς «Σιδηροδρομική Τεχνολογία». Οι υπόλοιποι τόμοι είναι:

2: Τεχνολογία Οχημάτων – Τραίνων
3: Κυκλοφορία Συρμών – Τραίνων
4: Συγκρότηση και Οδήγηση Συρμών ΤραίνωνΠεριεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Ο σιδηρόδρομος ως μεταφορικό μέσο
1.1 Ιστορική εξέλιξη του σιδηρόδρομου
1.2 Νομικές βάσεις και εσωτερικοί κανονισμοί σιδηροδρομικών εταιριών
1.3 Μεταφορικές υπηρεσίες
1.3.1 Επιβατικές μεταφορές
1.3.2 Εμπορευματικές μεταφορές
2. Υποδομή μίας σιδηροδρομικής επιχείρησης
2.1 Προσωπικό σιδηροδρόμων
2.2 Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις
2.2.1 Επιδομή
2.2.2 Αλλαγές γραμμών, διασταυρώσεις γραμμών, διασταυρώσεις με αλλαγές γραμμών
2.2.3 Τεχνικές διατάξεις γραμμών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στην ελεύθερη γραμμή
2.2.4 Ηλεκτροδοτούμενες σιδηροδρομικές γραμμές
2.3 Σηματοδότες, σήματα
2.3.1 Σηματοδότες κύριων σημάτων (Hp)
2.3.2 Σηματοδότες προσημάτων (Vr)
2.3.3 Σηματοδότες μικτής σήμανσης (σηματοδότες Ks)
2.3.4 Σηματοδότες ασφάλειας (Sh)
2.3.5 Σηματοδότες συμπληρωματικών σημάτων (Ζs)
2.3.6 Σηματοδότες βραδυπορείας (Lf)
2.3.7 Μεταβατικά τμήματα γραμμών
2.3.8 Λοιποί σημαντικοί σηματοδότες και σήματα
2.4 Απλοποιημένα διαγράμματα σηματοδότησης
2.5 Δρομολόγια
2.6 Διατάξεις ασφαλείας σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων
2.6.1 Μη τεχνικά μέτρα ασφαλείας σιδηροδρομικών διαβάσεων
2.6.2 Τεχνικά μέτρα ασφαλείας σιδηροδρομικών διαβάσεων
2.7 Συστήματα σιδηροδρομικών τηλεπικοινωνιών
2.7.1 Συστήματα ενσύρματων τηλεπικοινωνιών
2.7.2 Συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιών


Πηγή:
http://www.osdelnet.gr/book/1237760/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%88%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD._(%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD_1)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου