Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Αναδημοσιεύουμε ακόμη μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την πέδη του τέως Δντη ΟΣΕ Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Γιώργου Νίνου

Πριν από έντεκα περίπου χρόνια ο τότε Γενικός Διευθυντής Τροχαίου Υλικού κ Σπύρος Καβάλλας κάλεσε τα στελέχη - Μηχανικούς σε μια σύσκεψη-συνάντηση, την πρώτη από μια σειρά γόνιμων συσκέψεων όπου το κάθε συγκρότημα παρουσίαζε τα προβλήματα που συναντούσε, τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε και έθετε στόχους για την μελλοντική του πορεία.

Στο τέλος της συνάντησης μας χάρισε 3 βιβλία γραμμένα από ένα εξαιρετικό συνταξιούχο συνάδελφο τον κ Γιώργο Νίνο.

το βιβλίο συνοδευόταν από την ακόλουθη επιστολή:

Στη διάρκεια της εικοσιεξάχρονης σιδηροδρομικής μου διαδρομής είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά φαινόμενα φθοράς τροχαίου υλικού. Φθορές - ανάρτησης, αιώρησης, τροχών - που αντιμετωπίζονταν ως εάν, τροχός-γραμμή να μην αποτελούν ένα ενιαίο συνεργαζόμενο ζεύγος. 

Απόμαχος πλέον, θεώρησα σκόπιμο, να καταθέσω τις εμπειρίες μου και κάποιες σκέψεις, με την ευχή να αποτελέσουν βοήθημα σε αυτούς που ακολουθούν. 


Συνάδελφε, 

Η έκδοση και η διάθεση των τευχών:
- τροχός και σιδηροτροχιά
- πέδη και 
- ελατήρια
οφείλεται στο ενδιαφέρον της παρουσίας στον ΟΣΕ του Γ.Δ. κ Σ. Καβάλλα. Γι αυτό το άμεσα ενδιαφέρον θερμά τον ευχαριστώ, χωρίς να παραβλέπω τη σημαντική βοήθεια του φίλου Νένου Νενόπουλου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Γεώργιος  

Θεσσαλονίκη 22/1/2008

Εδώ μπορεί κανείς να βρει σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο για τα ελατήρια.

Η ψηφιοποίηση έγινε από την συμβασιούχο συνάδελφο Ελευθερία ΚεφαλοπούλουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου