Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Το δικαστήριο ακυρώνει απευθείας ανάθεση σύμβασης λειτουργίας επιβατικών δρομολογίων στους ÖBB (αυστριακοί Σιδηρόδρομοι) για 15 έτη

ΑΥΣΤΡΙΑ: Το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Βιέννης, στις 3 Οκτωβρίου, ακύρωσε την άμεση ανάθεση στην ÖBB 15ετούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών στην ανατολική Αυστρία από τον Δεκέμβριο του 2019.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινα δεκτή με ικανοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης Westbahn, που είχε ασκήσει ένδικα μέσα τον Δεκέμβριο του 2018.

Το εν λόγω συμβόλαιο είχε προβλέψει την ÖBB να έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης τοπικών και περιφερειακών επιβατικών αμαξοστοιχιών συνολικού ύψους 15,8 εκατομμύρια τρένο-χιλιόμετρα στα ομόσπονδα κρατίδια της Βιέννης, του Burgenland και του Niederösterreich.Σύμφωνα με την Westbahn, το δικαστήριο συμφώνησε με την αγωγή της ότι η πρόταση για μια δεκαετή σύμβαση με πενταετή παράταση υπερέβαινε το όριο των 10 ετών για συμβάσεις που ανατέθηκαν απευθείας στο πλαίσιο του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου της ΕΕ.

Απαντώντας στην ετυμηγορία, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας δήλωσε ότι το δικαστήριο είχε επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της προσέγγισής του στον διαγωνισμό και ότι τώρα θα προχωρήσει στην αναθεώρηση των συμβάσεων ως 10ετών συμφωνιών χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης .

Ωστόσο, η Westbahn υποστηρίζει ότι ολόκληρη η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να επαναληφθεί, κυρίως επειδή η απόφαση θα έχει επιπτώσεις στους όρους της προμήθειας τροχαίου υλικού. «Βάσει των προκαταρκτικών πληροφοριών του Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση 10ετούς διάρκειας με την ÖBB-Personenverkehr», δήλωσε η Westbahn.

Αντ 'αυτού, ο φορέας εκμετάλλευσης καλεί το υπουργείο να εκδώσει μια σειρά μικρότερων άμεσων αναθέσεων, που δεν θα υπερβαίνουν τα τρία έτη, προτού προχωρήσουν σε πλήρεις ανταγωνιστικές προσφορές για μικρότερες παρτίδες που καλύπτουν τις διάφορες περιοχές.

Η Westbahn πιστεύει επίσης ότι η απόφαση του δικαστηρίου έχει επιπτώσεις στο προτεινόμενο από την προσωρινή κυβέρνηση επενδυτικό πρόγραμμα για τις μεταφορές ύψους 11 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων ο κύριος δικαιούχος είναι ο σιδηρόδρομος. Στις 19 Σεπτεμβρίου, το εθνικό κοινοβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα επέκτεινε όλες τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας ÖBB που λήγουν το Δεκέμβριο μέσω μιας σειράς 15ετών άμεσων αναθέσεων.

Πηγή:
- Court annuls directly awarded ÖBB operating contract
https://www.railwaygazette.com/news/court-annuls-directly-awarded-%C3%B6bb-operating-contract/54763.article?fbclid=IwAR2ZA8pRY15jSy4PF26pQgSJ_7hMlfHfXRFk-G1DIxzAVY6S-sEK2JfvI5g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου