Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Βιβλιοπαρουσίαση: Βιομηχανικοί Σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα

Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την ακόλουθη ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση από το Γιάννη Ζαρταλούδη:

Mε την ευκαιρία των 150 Ετών Ελληνικών Σιδηροδρόμων, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Dr. Chris Down, “Industrial Railways and Locomotives of Greece”, υπό το εκδοτικό κύρος της σεβάσμιας Industrial Locomotive Society.

Πρόκειται για μία εξαιρετική δουλειά που πραγματεύεται για πρώτη φορά, ένα υποφωτισμένο και δύσκολο κεφάλαιο της ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας με ενδελεχή και συγκροτημένο τρόπο. Παρουσιάζονται δεκάδες βιομηχανικά και μεταλλευτικά δίκτυα σε ολόκληρη την επικράτεια με ειδικά φτιαγμένους χάρτες, φωτογραφικό υλικό και τις πλέον αξιόπιστες και πλήρεις λίστες μηχανών. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, ο συγγραφέας παραθέτει με σαφήνεια και το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της δημιουργίας και ανάπτυξης αυτών των σιδηροδρόμων, προσφέροντας στον αναγνώστη την πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα. Σε ειδικό δε παράρτημα, καταγράφονται συστηματικά οι γραμμές και το συμμαχικό τροχαίο υλικό που κυκλοφόρησε στο Μακεδονικό Μέτωπο του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου.Γνώμη μου είναι ότι η συγκεκριμένη δουλειά είναι σαφέστατα must τόσο για τον φίλο του σιδηροδρόμου όσο και για τον εν γένει μελετητή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Σημειώνω δε ότι, η Industrial Locomotive Society είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία και ο συγγραφέας δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό όφελος από την έκδοση. Τέλος, με χαρά αναφέρω ότι για την προετοιμασία του βιβλίου, συνεργάστηκαν με τον Chris Down και μέλη του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου.

Γιάννης Ζαρταλούδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου