Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ενδιαφέρουσα Διπλωματική Παν. Κλειδόπουλου με θέμα τη διαχείριση Στερών και υγρών αποβλήτων στο Σιδηρόδρομο


Διαβάστε την ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία του συναδέλφου Παναγιώτη Κλειδόπουλου με θέμα:

"Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ( Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.) από γενικές δραστηριότητες της συντήρησης τροχαίου υλικού, σταθερής τροχιάς και του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας"


Μπορείτε να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρη την Διπλωματική εργασία στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Διπλωματική Εργασία - Κλειδόπουλος Παν.pdf

Περίληψη
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους ασφαλέστερους τρόπους διακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων, και συνάμα ένα από πλέον περιβαλλοντικά φιλικούς. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η βελτίωση της υφιστάμενης τεχνολογίας, έχει οδηγήσει σε έξαρση των μετακινήσεων με το μέσο αυτό.


Όπως όμως και σε όλα τα μέσα μεταφοράς, έτσι και εδώ το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται, παρουσιάζει έναν κύκλο ζωής, με το πέρας του οποίου , καλούνται οι εταιρείες να διαχειριστούν το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος. Η δυσκολία στην πράξη αυτή υφίσταται στο γεγονός, πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να υποχρεώνουν τις εταιρείες σε περιβαλλοντική διαχείριση (ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση/διάθεση) του υλικού αυτού, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να δημιουργούνται σημαντικές ποσότητες υγρών και στερεών αποβλήτων.

Το πρόβλημα αυτό υφίσταται και στον ελληνικό χώρο, με την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), εταιρεία υπεύθυνη για την συντήρηση του συνόλου των αμαξοστοιχιών, να πρέπει να το διαχειριστεί.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν διάφορες λύσεις για την ορθή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, που προκύπτουν από την συντήρηση του τροχαίου υλικού στον ελληνικό χώρο, και οι οποίες θα μπορέσουν άμεσα να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά ανακυκλώσιμου υλικού.


Abstract
Rail transport is one of the safest ways of handling people and goods, and one of the most environmentally friendly. In recent years, their growth, especially in areas with significant economic growth, and the improvement of existing technology, has led to an increase in travel by this mean of trasport.

But as with all means of transport, here as well, rolling stock that is being used, presents a life cycle, after which companies are called upon to manage all the equipment they used until recently. The difficulty in doing so, lies in the fact that until now there are no clear rules obliging companies to environmental management (recycling / reuse / disposal) of this material, resulting in many cases in the generation of significant quantities of liquid and solid waste.

This problem also exists in the Greek area, with the Hellenic Company of Rolling Stock Maintenance SA (H.C.R.S.M. S.A.), a company responsible for the maintenance of all trains, having to manage it.

The aim of this thesis is to present various solutions for the proper recycling and reuse of the waste resulting from the maintenance of the rolling stock in the Greek railway system, which will be able to save significant amounts of recyclable material.

Μπορείτε να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρη την Διπλωματική εργασία στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Διπλωματική Εργασία - Κλειδόπουλος Παν.pdf

Πηγή:
- Κλειδόπουλος Παναγιώτης, "Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ( Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.) από γενικές δραστηριότητες της συντήρησης τροχαίου υλικού, σταθερής τροχιάς και του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας", Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,Σχολή Θετικών Επιστημών, Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείρισης αποβλήτων,  Πάτρα 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου