Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Προκήρυξη παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ. Δείτε τι κτίρια και υποδομές περιλαμβάνει

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ  ή αλλιώς, για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ.) του ΟΣΕ στο Θριάσιο.

Του Φώτη Φωτεινού

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της σύμβασης παραχώρησης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία, συντήρηση, εποπτεία, φύλαξη, εκμετάλλευση, προμήθεια εξοπλισμού και η ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής έργων του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ.) στο Θριάσιο Πεδίο.Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι 25 χρόνια (300 μήνες) και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών ορίστηκε στις 18 Μαρτίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 2 φάσεις, ήτοι:

-Α΄ φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος,

-Β΄ φάση: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού, θα καθοριστούν οι βασικές, τεχνικές χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.


Το αντικείμενο της σύμβασης

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης εξειδικεύεται στο τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοπτικά, περιλαμβάνει, ιδίως:

1) μεταφόρτωση συνδυασμένων μεταφορών,

2) εξυπηρέτηση Ε/Κ,

3) μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών,

4) μεταφόρτωση γενικού φορτίου,

5) μεταφόρτωση οχημάτων,6) υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τελωνείου,

7) μεταφόρτωση υγρών φορτίων,

8) συντήρηση υποδομών του Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ., πέραν των σιδηροδρομικών,

9) εποπτεία Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου,10) φύλαξη Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου.Την ευθύνη για την προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης του υπουργείου Μεταφορών.
Διαβάστε εδώ το κείμενο της προκήρυξης.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε και τα σχετικά διαγράμματα από την επίσημα ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών
prosklisi_thriasio_201_15-2-2019.zip


Σημειώνεται ότι το Θριάσιο Ι ή αλλιώς το Θριάσιο εμπορευματικό κέντρο ιδιωτών παραχωρήθηκε για 60 χρόνια στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.


Πηγή:
- Για 25 χρόνια παραχωρείται το Θριάσιο ΙΙ. Στις 18 Μαρτίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-25-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CE%B9/?fbclid=IwAR2Lw_v3QngCkf1JsPqDu37T594ZoUPYsZVcHypvnBQ5QO20lSQU3o3zYiI

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΣΣΔΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3178:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1,-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7,-%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7,-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7-e%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B4%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85&Itemid=326

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου