Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση μαθητών της Σχολής Εκπαίδευσης της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη από Τεχνικό Ασφαλείας και Νοσηλεύτρια

Στο χώρο της Σχολής εκπαίδευσης της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη έγινε χθες προγραμματισμένη ενημέρωση των 60 μαθητών από την Τεχνικό Ασφαλείας και τη Νοσηλεύτρια σε θέματα ασφάλειας.Ειδικότερα ενημερώθηκαν:
- για το ρόλο του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας 
- για γενικά μέτρα ασφαλείας και τήρηση κανόνων υγιεινής και πρόληψης των ατυχηµάτων.
- παροχή οδηγιών για την αποτελεσµατική χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας που τους έχουν χορηγηθεί- για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους σε ορισμένες θέσεις της πρακτικής ους άσκησης και για τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν για την προστασία τους οι μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου