Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Κορέα: Δοκιμή πρόσκρουσης Τροχαίου Υλικού κατά το πρότυπο ΕΝ15227 (φωτογραφίες - βίντεο!!!)

Αναδημοσιεύουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Elias Konstas:


Ένα βαγόνι 40 τόννων με προσαρμοσμένο ένα σκελετό καμπίνας, δύο αποσβεστήρες κρούσης, μετρητές φορτίων και καταγραφείς επιταχύνεται από μία λοκομοτίβα και αφήνεται να προσκρούσει με 20 χλμ/ω σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κτίριο από σκυρόδεμα ώστε να μετρηθεί η ενέργεια που εκλύεται, η παραμόρφωση των στοιχείων απόσβεσης και η ακεραιότητα των δομικών στοιχείων της καμπίνας.
Η καμπίνα είναι απογυμνωμένη από οποιαδήποτε πάνελ ώστε να διευκολύνεται η παρατήρηση και μέτρηση των δομικών στοιχείων πριν και μετά την πρόσκρουση.

Η δοκιμή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της αριθμητικής ανάλυσης και της ανάλυσης στοιχειωδών σωματιδίων σε σενάρια πρόσκρουσης που προτείνονται από το διεθνές πρότυπο.
Η δοκιμή έλαβε χώρα στο Κορεατικό Ινστιτούτο Σιδηροδρομικών Ερευνών και κλήθηκα να παραστώ και να γνωμοδοτήσω ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Δείτε το βίντεο:Rolling Stock crash test as per EN15227.

A 40T wagon featuring a jig, a driver's cab frame with two shock absorbers, load cells and recording equipment is accelerated via a loco and thrown at a velocity of just above 20km/h against a purposely designed concrete block in order to test energy dissipation, crumbling of the absorbing mechanisms and the integrity of the cab structure.


The cab is stripped of any panels in order to enable measurement of the structure elements prior and after the crash for possible deformations.

The crash test is used to calibrated the numerical analysis model and FEA of certain collision scenarios suggested in the standard.
This test took place in Korean Railroad Research Institute and I had to attend as a third party expert.


Πηγή:
- Δοκιμή πρόσκρουσης Τροχαίου Υλικού κατά το πρότυπο ΕΝ15227.
https://www.facebook.com/elias.konstas/videos/1447989002003356/?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDIdmBRPj6kpUolq1npAUAoqxyFM7mc2D-A48HepT9bdwpaf_AZhxfX3nI1Ahj6OaF-7Tab4eyWcr9R

- Δοκιμή πρόσκρουσης Τροχαίου Υλικού κατά το πρότυπο ΕΝ15227.
https://www.youtube.com/watch?v=oZDgR_ul9P0

- https://en.wikipedia.org/wiki/EN_15227

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0232&from=EN

https://www.researchgate.net/publication/267222444_Structural_Crashworthiness_Standards_Comparison_Grade-Crossing_Collision_Scenarios

https://www.railgrup.net/uploads/adjuntos/1523950501-casos-proyectos-referenciapdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου