Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Δείτε το νέο βίντεο της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη δεύτερη φάση προώθησης της γέφυρας 26 (στην Εκκάρα Δομοκού)

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΡΓΟΣΕ video με τη δεύτερη φάση προώθησης της γέφυρας 26, η οποία βρίσκεται στην Εκκάρα Δομοκού, στη Χ.Θ. 259+351.65.
Δείτε το βίντεο:

Είναι κοιλαδογέφυρα συνολικού μήκους 404.80μ, δύο ανοιγμάτων. Ο φορέας της Σ.Γ.26 αποτελείται από:

-το κατάστρωμα πλάτους 18,02μ το οποίο είναι σύμμικτης κατασκευής και το οποίο κατασκευάζεται με την μέθοδο της σταδιακής προώθησης,

-τα τρία ζεύγη μεταλλικών τόξων κοίλης κυκλικής διατομής, παραβολοειδούς μορφής,

-καλώδια ανάρτησης που συνδέουν το κατάστρωμα με τα χαλύβδινα τόξα.

Το ύψος μεταξύ του καταστρώματος και κοίτης της υποκείμενης χαράδρας είναι περίπου 70μ.

Πηγή:
- Video της ΕΡΓΟΣΕ με τη δεύτερη φάση προώθησης της γέφυρας 26 στο Δομοκό
https://www.metaforespress.gr/sidirodromos/video-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83/

- Σιδηροδρομική γέφυρα 26 – Δεύτερη φάση προώθησης. 23-04-2017
https://www.youtube.com/watch?v=MfH4gvJoTpY&feature=youtu.be

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου