Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ για την Εκποίηση Παλαιού και Άχρηστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου Υλικού.

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Ανοικτό Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την Εκποίηση Παλαιού και Άχρηστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου Υλικού.

Τύπος Διαγωνισμού :  Ανοικτός Πλειοδοτικός
Κριτήριο :  Η Υψηλότερη Τιμή σε Ευρώ
Προϋπολογισμός :   667.699,88 € χωρίς ΦΠΑ
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών :  06-04-2017, ώρα 11:00 π.μ.


Προκήρυξη :   ΑΔ 48/17

Πηγή:
-
http://eessty.gr/2017/03/13/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF/

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://eessty.gr/wp-content/uploads/2017/03/3.-%CE%91%CE%94-48-17-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5-3.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου