Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Καταγραφικό γραμμης του 1880 τεχνικό μουσείο Βερολίνου


Καταγραφικό σφαλμάτων γραμμής του 1880 τεχνικό μουσείο Βερολίνου. Ευχαριστούμε το συνάδελφο Γιώργο
Κουρουκλίδη για τις φωτογραφίες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου