Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Παρέμβαση της ΡΑΣ για λήψη μέτρων προς αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας σε ακινητοποιημένα βαγόνια

Με αφορμή το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί θάνατοι/σοβαροί τραυματισμοί ατόμων, κυρίως νεαρών, από ηλεκτροπληξία σε ακινητοποιημένα βαγόνια Σιδηροδρομικών Σταθμών και με σκοπό την εξάλειψη αυτών των συμβάντων, η ΡΑΣ παρενέβη προς τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, απέστειλε:

στον ΟΣΕ, τη με αρ πρωτ. 6402/13-10-2017 επιστολή για τη λήψη μέτρων αποφυγής παρομοίων περιστατικών (προειδοποιητικές πινακίδες).
στη ΓΑΙΑΟΣΕ (διαχειρίστρια του τροχαίου υλικού), τη με αρ πρωτ. 6401/13-10-2017 επιστολή, με την οποία ζητάει τα ακινητοποιημένα βαγόνια που βρίσκονται μέσα σε σταθμούς, να απομακρυνθούν για αποθήκευση σε καταλληλότερα σημεία.

Η απάντηση του ΟΣΕ ήταν άμεση και ενημερώνει τη ΡΑΣ ότι:

θα προβεί άμεσα στην ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε ευαίσθητα σημεία του δικτύου, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.
συστάθηκε επιτροπή από κοινού με τη ΓΑΙΑΟΣΕ με αντικείμενο τη μεταφορά και στάθμευση των βαγονιών σε συγκεκριμένους περιφραγμένους χώρους.
Η ΡΑΣ βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες, δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ασφάλεια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, παρεμβαίνει ενεργά και προωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο την εφαρμογή όλων των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας.

Πηγή:
- Παρέμβαση της ΡΑΣ για λήψη μέτρων προς αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας σε ακινητοποιημένα βαγόνια
http://www.ras-el.gr/el/news/125

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου