Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Δείτε ένα βίντεο αφιερωμένο στη σιδ/κή γέφυρα 26 (Εκκάρα Δομοκού, στη Χ.Θ. 259+351.65 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων)

Η σιδ/κή γέφυρα 26 βρίσκεται στην Εκκάρα Δομοκού, στη Χ.Θ. 259+351.65 της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων. Είναι κοιλαδογέφυρα συνολικού μήκους 404.80μ, δύο ανοιγμάτων. Ο φορέας της Σ.Γ.26 αποτελείται από :
•το κατάστρωμα πλάτους 18,02μ το οποίο είναι σύμμικτης κατασκευής και το οποίο κατασκευάζεται με την μέθοδο της σταδιακής προώθησης, 
•τα τρία ζεύγη μεταλλικών τόξων κοίλης κυκλικής διατομής, παραβολοειδούς μορφής 
•καλώδια ανάρτησης που συνδέουν το κατάστρωμα με τα χαλύβδινα τόξα. 
Το ύψος μεταξύ του καταστρώματος και κοίτης της υποκείμενης χαράδρας είναι περίπου 70μ.
Πηγή:
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 26
https://www.youtube.com/watch?v=n1ImihN6Raw&feature=youtu.be


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου