Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Νέος Παίκτης στην Ελληνική Σιδηροδρομική αγορά η GROUP FEROVIAR ROMAN SA - Μισθώνει την Ηλεκτράμαξα Hellas Sprinter 120027 από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και ψάχνει φορτία...

Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα της Διαύγειας για τη  ΓΑΙΑΟΣΕ:

Θέμα 2ο
: Έγκριση σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού αρμοδιότητας διαχείρισης της
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην ανώνυμη εταιρεία «GRUP FEVORIAN SA- ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ».
………………….
ΑΠΟΦΑΣΗ (276/Α2/06.06.1019): Το Δ.Σ. μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα:

1) Εγκρίνει την μίσθωση στην εταιρεία «GROUP FEROVIAR ROMAN SAΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕ» της Η/Α Siemens Hellas Sprinter 120027
κινητήριας μονάδας τροχαίου υλικού.

2) Εγκρίνει το συνημμένο Σχέδιο Σύμβασης εκμίσθωσης Τροχαίου Υλικού στη
«GROUP FEROVIAR ROMAN SA- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕ» σύμφωνα
με τις αλλαγές που συμφώνησε το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προϋπόθεση
ότι το πρότυπο της σύμβασης που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβανόταν από το
ΤΑΙΠΕΔ στο φάκελο αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


3) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει τη σύμβαση,
προβαίνοντας και σε τυχόν άλλες επουσιώδεις τροποποιήσεις στο σχέδιο
σύμβασης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΕΣΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πηγή:
- Έγκριση σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού αρμοδιότητας διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην ανώνυμη εταιρεία «GRUP FEVORIAN SA- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%A5%CE%A946%CE%A8%CE%A79%CE%9B-%CE%9E15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου