Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Προσφορά εργασίας: Η ΕΕΣΣΤΥ αναζητά μηχανολόγους μηχανικούς με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο

Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στη συντήρηση και λειτουργία του τροχαίου υλικού στο Ελληνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο με γνώμονα την εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του. 

Περισσότεροι από 700 αφοσιωμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε 12 εγκαταστάσεις (Εργοστάσια και Μηχανοστάσια Συντήρησης τροχαίου Υλικού) σε όλη την Ελλάδα παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη συντήρηση και επισκευή στο τροχαίο υλικό. 

Η Εταιρεία αναζητά Μηχανικούς για τα τα Μηχανοστάσια και Εργοστάσιά της που θα αναλάβουν με την τεχνική τους κατάρτιση να διευθύνουν ομάδες εργασίας με στόχο τις τακτικές επιθεωρήσεις αλλά και τις έκτακτες επισκευές του τροχαίου υλικού του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. 


Επιθυμητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακό & Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Logistics
- Εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 5 ετών
- Ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας
- Άριστες ικανότητες ηγεσίας
- Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
- Εμπειρία στη συντήρηση σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού θα συνεκτιμηθεί 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στην ακόλουθη Δνση:Πηγή:
https://www.linkedin.com/company/eessty-sa/

https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/workshop-&-depot-leader-engineer-(wdle19)-jd61kr74prlkdq0xtgq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου