Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ζημίες 1,02 δισ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2017

Για την ιστορία και για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις αναφέρουμε ότι :
- η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αγοράστηκε από τους Ιταλούς 45 εκατομμύρια ευρώ.
- Η Προσφορά των Ιταλών για την αγορά του 100% της ΕΕΣΣΤΥ ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ
- η τιμή ενός τόρνου ζευγών τροχών (ενός από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα) που διαθέτει το Εργοστάσιο της ΕΕΣΣΤΥ στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 1,5 εκτατομμύρια ευρώ
- Τα ετήσια έξοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ενοικίαση του τροχαίου υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ (ετ ελληνικού Δημοσίου) είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ
- Τα ετήσια έξοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για συντήρηση τροχαίου υλικού από την ΕΕΣΣΤΥ είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.
- Τα ετήσια τέλη υποδομής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ (εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου) είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. 

Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η αξία της υποδομής είναι περίπου 25 δις σε γη και έργα της ΕΡΓΟΣΕ θα απαιτηθούν περίπου χίλια χρόνια ώστε το Ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω το κεφάλαιό του από τα μισθώματα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ χωρίς καθόλου τόκους!!!

- Τα ετήσια έξοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε καύσιμα και ρεύμα ηλεκτροκίνησης είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ
- Τα ετήσια έξοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε δαπάνες μισθοδοσίας είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ
- η ετήσια επιχορήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ
- τα έσοδά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τα επιβατικά δρομολόγια ήταν περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ το 2016
- ενώ τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από εμπορικά τραίνα το 2016 ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. 

ακολουθεί το άρθρο που εξηγεί την ανάλυση των ζημιών του Δημοσίου ΟΣΕ που το 2017 ανέρχεται σε περίπου 1 δις ευρώ (λόγω του ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προϋπόθεση της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ιταλική FSI διαγράφηκαν τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η FSI να αγοράσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ απαλλαγμένη από τα χρέη της προς το Ελληνικό Δημόσιο): 

Τα ποσά παραπάνω είναι στρογγυλεμένες εκτιμήσεις για να διευκολύνουν τις συγκρίσεις σαν τάξη μεγέθους. Αν σε κάποιο σημείο υπάρχει λάθος (στην τάξη μεγέθους παρακαλούμε τους αγαπητούς αναγνώστες μας να μας διορθώσουν)Οι ζημίες του ομίλου ΟΣΕ μετά φόρου εισοδήματος ανήλθαν το 2017 σε 1,02 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 295,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ζημίες 1,02 δισ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2017

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ζημίες του ΟΣΕ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017, γεγονός που αποδίδεται στη διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον οργανισμό.


Η διαγραφή των χρεών της εταιρείας λειτουργίας του σιδηροδρόμου ήταν προδιαγεγραμμένη και άμεσα συνυφασμένη με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Αναλυτικά, οι ζημίες του ομίλου ΟΣΕ μετά φόρου εισοδήματος ανήλθαν το 2017 σε 1,02 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 295,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυξημένες κατά 306,3% καταγράφηκαν και οι ζημίες της εταιρείας (ΟΣΕ) που διαμορφώθηκαν σε 1,01 δισ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, όπως αναφέρει η Καθημερινή, ανήλθε στα 22,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2016) και του ομίλου ανήλθε στα 23,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,2%).

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν με αρνητικό πρόσημο στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι -20,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA της εταιρείας περιορίστηκε σε -6,1 εκατ. ευρώ έναντι -11,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο EBITDA για τον όμιλο βελτιώθηκε στη χρήση 2017 σε -68% έναντι -98% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Για την εταιρεία, το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης βελτιώθηκε στο -29% έναντι -56% την προηγούμενη.

Ταυτόχρονα διακόπηκε η έντονα πτωτική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα έξοδα διοίκησης. Για τον ΟΣΕ, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 8,6%). Τα αντίστοιχα έξοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 1,5 εκατ. ευρώ (8,8%) και διαμορφώθηκαν στα 19,3 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που συμμετέχουν στον υπολογισμό EBITDA εμφάνισαν μεγάλη αύξηση λόγω της διαγραφής των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Εκτός αυτού του εξαιρετικού γεγονότος, τα λοιπά έξοδα κινήθηκαν στο επίπεδο της προηγούμενης χρήσης.

Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 1,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερα τιμολογημένων λειτουργικών εξόδων. Οι ταμειακές ροές προ ΦΠΑ για τα επενδυτικά έργα το 2017 ανέρχονται σε 254 εκατ. ευρώ έναντι 342 εκατ. ευρώ το 2016 (μείωση 25,7%) και οι αντίστοιχες τιμολογήσεις σε 262,6 εκατ. ευρώ έναντι 340,2 εκατ. ευρώ το 2016 (μείωση 22,8%). Το προταθέν μέρισμα για τον ΟΣΕ από τη διάθεση κερδών χρήσης 2017 ανήλθε σε 421.451,48 ευρώ.

«Αν εξαιρέσουμε την επιδείνωση που οφείλεται στη διαγραφή των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και το κέρδος από την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων προς EUROFIMA από το Ελληνικό Δημόσιο της προηγούμενης χρήσης, το αποτέλεσμα έχει βελτιωθεί και αυτό οφείλεται σε χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανεισμού βαίνει μειούμενο».

Πηγή:
- Ζημίες 1,02 δισ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2017
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1628137/zhmies-102-dis-eyro-kategrapse-o-ose-to-2017.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου