Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση Τροχαίου Υλικού Κανονικής Γραμμής του Ελληνικού Σιδ. Δικτύου-Μέρος Α Ελκτικές Μηχανές

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των νέων μαθητών από τις σχολές μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ δημιουργήθηκε η ακόλουθη παρουσίαση όπου επιχειρείται η γνωριμία με το ελληνικό τροχαίο υλικό κανονικής γραμμής. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ελκτικών μηχανών.Πηγή:
- Παρουσίαση Τροχαίου Υλικού Κανονικής Γραμμής του Ελληνικού Σιδ. Δικτύου-Μέρος Α Ελκτικές Μηχανές
https://drive.google.com/file/d/0B_t9GGUsCgkkdW9PeThCM0x2eWs/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου