Βιβλία Σιδ. Τεχνολογίας

Βιβλία για Σιδηροδρομική Τεχνολογία

Κωστάκης Χριστόδουλος, Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχασανικών και Μηχανικών υπολογιστών, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2009.

Τσουγένη Νικολέτα Διπλωματική εργασία , ΑΠΘ, ΜΤΠΧ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2014.

Διπλωματική Εργασία: Χρόνης Ευάγγελος, ΑΠΘ, ΜΤΠΧ Διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2011.

Schienenfahrzeugtechnik (DB-Fachbuch) Taschenbuch, Jurgen Janicki, Horst ReinHard


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου