Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης της Pearl (Piraeus Europe Asia Rail Logistics S.A.) για την πρόσληψη των 6 μηχανοδηγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πειραιάς 2.8.2018
Η εταιρία PEARL Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη 6 υπαλλήλων προκειμένου αυτοί να εκπαιδευτούν ως μηχανοδηγοί, για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την πρόσληψή τους, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή πτυχίου τεχνικής κατεύθυνσης, ή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης.
2. Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (εφόσον προεπιλεγούν για συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν το ανάλογο Πιστοποιητικό Στρατολογίας).
3. Να είναι γεννηθέντες ή γεννηθείσες μετά την 31/12/1988.
4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου γνώσης της αγγλικής γλώσσας από αναγνωρισμένο φορέα, επιπέδου τουλάχιστο Β2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου γνώσης της ελληνικής γλώσσας από αναγνωρισμένο φορέα, επιπέδου τουλάχιστο Β1.
5. Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης τουλάχιστο κατηγορίας Β.
6. Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ, σουίτας γραφείου Office (Word, Excel) και Internet.
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων (απαιτείται μόνον η υποβολή βιογραφικού του/της υποψηφίου σε μορφή αρχείου τύπου pdf), αρχίζει στις 3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και θα λήξει στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Η υποβολή των παραπάνω βιογραφικών θα γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr@pearl-rail.com και μόνον.
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν το βιογραφικό τους, να αναγραφεί η επιθυμία τους για ανάληψη υπηρεσίας με έδρα, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη σχολή μηχανοδηγών, σε μία ή και στις δύο από τις παρακάτω επιλογές:
Α. Αθήνα – Πειραιάς.
Β. Θεσσαλονίκη.
Όσοι προεπιλεγούν, θα ενημερωθούν από το τμήμα HR της εταιρείας και θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη στην έδρα της στον Πειραιά, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός του 1ου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου 2018.

Κλειδί για την επιτυχία μας είναι οι άνθρωποί μας!
Κλειδί για την επιτυχία μας είναι οι άνθρωποί μας!
Ψάχνουμε για εκείνους που είναι παθιασμένοι και ανοιχτόμυαλοι, αυστηροί στην εκτέλεση, όσοι έχουν μια αιώνια περιέργεια, οι οποίοι αξιοποιούν τις ευκαιρίες γύρω τους για να δημιουργήσουν λύσεις.
Ψάχνουμε για ηγέτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις και είναι πρόθυμοι να μάθουν και να αναπτυχθούν κάθε μέρα!
Παρά το γεγονός ότι, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ψάχνουμε σε κάθε νέο μας εργαζόμενο, από μόνα τους δεν οδηγούν στο να ευδοκιμήσουν στην εταιρεία μας.
Χρειάζεται να μοιράζεστε τις ίδιες με την PEARL αξίες και να ψάχνετε για μια εταιρεία με μια πραγματικά διεθνή απήχηση και ανοιχτή κουλτούρα.


Πηγή:
- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
http://www.pearl-rail.com/kariera/?lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου