Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά σε ανάταξη 24 μονάδων τροχαίου υλικού. Διαγωνισμός 7 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ € 7.000.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Αναλυτικό πίνακα με το τροχαίο υλικό προς ανάταξη μπορείτε να δείτε στη συνέχεια:
Πηγή:
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΙΑΟΣΕ, «ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
http://www.gaiaose.com/assets/pdf/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_14052018_final.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου