Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

H απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην επιστολή της Π.Ο.Σ.

Αναδημοσιεύουμε από το Στέκι της Έλξης:

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ >
Σε απάντηση όσων περιλαμβάνονται στο από 16/03/2018 έγγραφο της ΠΟΣ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλώνει τα ακόλουθα:
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ΠΟΣ προφανώς αγνοεί ότι στη χώρα μας
(όπως και σε κάθε άλλη χώρα Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κάθε συναλλαγή επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Επομένως, το ποσό των 62 εκ. ευρώ αναλύεται ως εξής: 50 εκ. + 24% ΦΠΑ = 62 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω, και αναφορικά με τα όσα ανυπόγραφα έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα της ΕΕΣΣΤΥ, τα οποία η ΠΟΣ απροβλημάτιστα επαναλαμβάνει και καλεί την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει, επισημαίνουμε ότι η καταβολή της αποζημίωσης των ΥΔΥ γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια υπουργεία των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με τις τριμηνιαίες οικονομικές αναφορές και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στην ισχύουσα Σύμβαση ΥΔΥ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική αρχή. Σημειώνεται ότι η σχετική έγκριση του ποσού των 62 εκ. αναφέρεται στο σύνολο της οικονομικής χρήσης 2017, περίοδο κατά την οποία τα τρία (3) τρίμηνα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ήταν δημόσια επιχείρηση.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. όχι μόνο δεν αντιτίθεται στην είσοδο νέων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, αλλά αντίθετα καλωσορίζει την προσπάθεια αυτή, ώστε να υπάρξει ένας υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος θα οδηγήσει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες.
Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ, η οποία έχει αποφασιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο και διενεργείται από το ΤΑΙΠΕΔ, αυτή διέπεται από τους όρους της σχετικής προκήρυξης και ελέγχεται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Θα συστήναμε στην ΠΟΣ, η οποία εξακολουθεί ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο να εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, να μη σπεύδει σε αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς να έχει πλήρη γνώση των πραγματικών γεγονότων.
Πηγή:
- H απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην επιστολή της Π.Ο.Σ.
http://mixanodigoiose.blogspot.gr/2018/03/h_20.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου