Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Σε μελλοντική ενδυνάμωση της συνεργασίας τους προσβλέπουν ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΥΜ (Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών)

Σημαντική συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της αντιπροσωπείας του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣΥΜ και ανώτατων διευθυντικών στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην Αθήνα.

Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους του ΕΕΣΥΜ, οι κ.κ. Δημήτριος Λεμονάκης, Αντιπρόεδρος, και Λουκάς Παπαχαραλάμπους, γενικός γραμματέας, ενώ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμμετείχαν οι κ.κ. Βασιλική Περιστερά, διευθύντρια Εμπορευματικών Μεταφορών (μέσω εκπροσώπου της), Θεόδωρος Τόλιας, διευθυντής Επιβατικών Μεταφορών, Κυριάκος Τσατσάνης, διευθυντής Ασφαλείας, και Μαίρη Νασοπούλου, διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας.Στη συζήτηση έγινε εκτενής παρουσίαση της ταυτότητας και των πολύπλευρων δράσεων του ΕΕΣΥΜ, ενώ τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος του Συνδέσμου στη διαρκή προώθηση των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας χωρών του εξωτερικού προς τους ελληνικούς φορείς μεταφορών.

Εκτενής αναφορά έγινε από το γενικό γραμματέα του Συνδέσμου στα μεταφορικά κενά που αντιμετωπίζει η περιοχή της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του νομού Βοιωτίας, που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή κάλυψη σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η δυναμική που θα προσέφερε η αποτελεσματική σιδηροδρομική εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.

Καίριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε επίσης η παρουσίαση των άμεσων σχεδίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αφορούν στην ολοκλήρωση αναβάθμισης της ηλεκτροκίνησης και της σηματοδότησης, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με τα δεδομένα διαθέσιμα μέσα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ απηύθυναν πρόσκληση συμμετοχής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, καθώς και στην Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθούν 1 – 2 Ιουνίου 2018 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ενώ έντονο ενδιαφέρον εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας, για τις Μελέτες και τις πρόσφατες δράσεις του Συνδέσμου.

Στη συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα μελλοντικής ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ εκφράστηκε και η βούληση από τα στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εγκαθίδρυση μιας ουσιαστικής συνεργασίας με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να εργαστεί, με προσήλωση, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαβούλευσης, με Επιμελητήρια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, καθώς να και συμβάλλει σε θέματα αιχμής για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως η πολυτροπικότητα και η αξιοποίηση και προσαρμογή υποδομών υποστήριξης συνδυασμένων μεταφορών και τη διασύνδεση μεταξύ τους (π.χ. Λιμένες και Σιδηροδρομικό Δίκτυο).

Οι ενέργειες αυτές θα στηριχθούν σε μια κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και επικοινωνίας, μεταξύ διαφορετικών φορέων μεταφορών, προκειμένου για την κατανόηση των προβλημάτων τους και με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγχώριων Μεταφορών».

Ποιος όμως είναι ο ΕΕΣΥΜ:
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιμελητήρια το 1995 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη τον Ιούνιο του 2012, αποτελείται από Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη Διοικουσών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Επιμελητηρίων, με ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της χώρας. Πρόεδρος είναι ο κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της λειτουργίας του, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στοχεύει στα εξής:

Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των Ελληνικών Επιμελητηρίων
Την προσφορά βοήθειας στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστημάτων
Την μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Την συνεργασία με τις εθνικές αρχές και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τις μεταφορές.
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει μελετήσει θέματα που σχετίζονται με την υποδομή των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, και έχει κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφορών της χώρας, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό της πολιτικής μεταφορών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έργα για την ανάπτυξη των εθνικών δυνατοτήτων μεταφοράς, βάσει των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών και οργάνωσε αρκετές μεγάλες εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διασκέψεις, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία των γειτονικών χωρών, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE), ειδικότερα. Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. είχε ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών (EUROCHAMBRES) και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (EUROPLATFORMS), αν και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Europlatforms έχει μειωθεί, λόγω της μη ύπαρξης ικανών ταμειακών αποθεμάτων.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. υπήρξε ο εμπνευστής και κύριος υποστηριχτής της ανάπτυξης ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων και στη χώρα μας, αλλά και σειράς άλλων σχετικών πρωτοβουλιών, που βοηθούν τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των Ελληνικών μεταφορών και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας και νήσων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (INSULEUR) και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

Σήμερα, στη δύναμη των μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. περιλαμβάνονται πενήντα επτά (57) εμπορoβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, μαζί με αρκετές πρωτοπόρες ενώσεις οδικών μεταφορέων, διαμεταφορέων, ναυτικών πρακτόρων και μεταφορικών εταιρειών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Σύνδεσμος έχει διατυπώσει σαφείς, αποκρυσταλλωμένες απόψεις και προτάσεις, στρατηγικού χαρακτήρα, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

– Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών
– Ελλάδα: Διαμετακομιστικό Κέντρο ΝΑ Ευρώπης
– Ανάπτυξη Ελληνικού Δικτύου ΕΚ, Σταθμών και Κόμβων
– Ανάπτυξη συστημάτων Συνδυασμένων Μεταφορών
– Βελτίωση νησιωτικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων
– Εκσυγχρονισμός νησιωτικών και περιφερειακών λιμένων
– Σύγχρονες, αποτελεσματικές και βιώσιμες Οδικές Μεταφορές
– Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
– Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της κυκλοφοριακής  συμφόρησης
– Αποτύπωση Υποδομών, Προβλημάτων, Προκλήσεων Μεταφορών – ανά – Νομό και παρουσίαση μέσω διαδικτύου
– Εκπαίδευση στελεχών

Πηγή:
- Σε μελλοντική ενδυνάμωση της συνεργασίας τους προσβλέπουν ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΥΜ

- Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου