Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Δελτίο τύπου ΕΕΣΣΤΥ Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….

Διαγωνισμός, προϋπολογισμού ύψους 163.252,03€ χωρίς ΦΠΑ, είχε προκηρυχθεί στις 05/07/2016 από την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με αντικείμενο την «Επιδιόρθωση στάθμης βιομηχανικού δαπέδου και δημιουργία υποδομής για την τοποθέτηση γρύλλων στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και του ζυγιστηρίου στο Εργοστάσιο Βόλου».
Σήμερα, ένα χρόνο μετά :


(α) Ο παραπάνω διαγωνισμός ματαιώθηκε, επομένως και το έργο,
(β) Οι 20 γρύλλοι στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, για οχήματα Desiro, τοποθετήθηκαν και λειτουργούν κανονικά (με ένα αντί για εξ χειριστήρια),
(γ) Το ζυγιστήριο στο Εργοστάσιο Βόλου είναι έτοιμο και λειτουργεί κανονικά, αφού προηγήθηκε μικρής έκτασης επέμβαση, με χωροστάθμηση, λείανση, αναγόμωση των σιδηροτροχιών και εκτέλεση οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίησης της γραμμής – με ακρίβεια ενός έως δύο χιλιοστών.
Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν δι΄αυτεπιστασίας από θεσσαλούς σιδηροδρομικούς.
Ο Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
Γιάννης Αντωνιάδης

Πηγή:
- Ένα έργο που δεν έπεισε για την αναγκαιότητά του….
http://eessty.gr/2017/07/20/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου