Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Τσιμεντένιοι στρωτήρες με ελαστικό υπόστρωμα - Πιστοποίηση για χρήση τους στο Ιταλικό δίκτυο

ΙΤΑΛΙΑ: O διαχείρισης υποδομής RFI εγκρίνει τη χρήση στο εθνικό δίκτυο στρωτήρων της WEGH Group από σκυρόδεμα με προσθήκη υποστρώματος στη βάση τους.

Το USP έχει δύο επιφάνειες, μία προσαρτημένο στην κάτω πλευρά του στρωτήρα χρησιμοποιώντας μία ειδική μηχανή για να εξασφαλισθεί η συνοχή, και ένα ελαστικό τμήμα το οποίο είναι σε επαφή με τα σκύρα.

Αυτό βελτιώνει τη διανομή του φορτίου, μειώνοντας την αποικοδόμηση των σκύρων και κατ΄επέκταση αυξάνοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ μπουραρίσματος / αντικατάσταση έρματος.

Η δοκιμή που απαιτείται για τη διαδικασία εγκρίσεις που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης RINA.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την ακόλουθη δημοσίευση

Πηγή:
- RFI approves WEGH under-sleeper pads
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/rfi-approves-wegh-under-sleeper-pads.html

- Experimental investigation of railway track with under sleeper pad
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.researchgate.net/profile/Maja_Ahac/publication/272815724_Experimental_investigation_of_railway_track_with_under_sleeper_pad/links/54ef3bd10cf2495330e1c3b4/Experimental-investigation-of-railway-track-with-under-sleeper-pad.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου