Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ανακαίνιση σιδηροδρομικής κοιλαδογέφυρας Marly-Le-Roi με αντικατάσταση δείτε το βίντεο!!!


Η κοιλαδογέφυρα του Marly-le-Roi, μήκους 283 μέτρων, χτίστηκε το 1883. Βρίσκεται στη γραμμή Saint-Cloud Saint-Nom -La-Bretèche. Λόγω της ηλικίας της, υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κυκλοφορίας σε βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, φαίνεται τώρα αναγκαίο να αντικατασταθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η χαλύβδινη σφυρήλατη γέφυρα. Τα στατικά στοιχεία (προβλήτες, ακρόβαθρα) από την πλευρά τους, διατηρηθούν και θα ενισχυθούν. Το έργο αυτό παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση της όχλησης θορύβου και των κραδασμών που προκαλούνται από τη σημερινή δομή.

Δείτε το βίντεο με το πλάνο της ανακατασκευής:Πηγή:
- [Modernisation] Renouvellement du viaduc de Marly-Le-Roi : méthode de réalisation
https://www.youtube.com/watch?v=LQwmLIuNz-s&feature=share

- RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI
http://www.sncf-reseau.fr/en/node/470

- PROJET DE RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI : FIN DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
http://www.sncf-reseau.fr/en/node/7708Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου