Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Η γραμμή Καλαμπάκας - Κοζάνης - Βέροιας Μέρος Β: από το σταθμό ως την 3η γέφυρα της Οξύνειας (βίντεο)


Ο δυτικός τοίχος του σταθμού της Οξύνειας έχει πια καταρρεύσει, μερικά χαμηλά δέντρα προδίδουν την παρουσία των απομειναριών του WC και από το βοηθητικό κτήριο δε διατηρούνται πλέον παρά μόνο κάποιοι από τους εσωτερικούς τοίχους. Λίγο βορειότερα, το επίχωμα της γραμμής χάνεται μέσα στη βλάστηση, πριν ξεπροβάλλουν τα τοξωτά βάθρα της 2ης γέφυρας. Ακολουθούν δύο σήραγγες, κατακλυσμένες με νερό, αλλά ακόμα ανοιχτές. Στο τέλος, η 3η γέφυρα της Οξύνειας με τα δύο μεσόβαθρα και τα δύο δίτοξα ακρόβαθρα, η δεύτερη πιο επιμήκης γέφυρα της διαδρομής (με μήκος περίπου 190m), περιμένει μάταια εδώ και 90 χρόνια την τοποθέτηση των ζευκτών της.

Δείτε ακόμη ένα ενδιαφέρον βίντεο από το Δημήτρη Τερτίπη:Πηγή:
- γραμμή Καλαμπάκας - Κοζάνης - Βέροιας: από το σταθμό ως την 3η γέφυρα της Οξύνειας (18.11.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=4IG__N_EELQ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου