Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Τεχνικά Χρονικά: Αι καταστροφαί και η αποκατάστασις του ΣΙδ Δικτύου των ΣΕΚ Μέρος Α

Όπως είναι ήδη γνωστόν οι Γερμανοί εγκαταλείποντες της Ελλάδα επέφεραν εις αυτήν τας μεγαλύτερας καταστροφάς, από όλας τας άλλας χώρας τας οποίας προσωρινώς υποδούλωσαν...Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορεί να διαβάσει κανείς το πρώτο μέρος του αφιερώματος των Τεχνικών Χρονικών: "Αι καταστροφαί και η αποκατάστασις του ΣΙδ Δικτύου των ΣΕΚ"


Πηγή:
- Τεχνικά Χρονικά-Αι καταστροφαί και η αποκατάστασις του ΣΙδ Δικτύου των ΣΕΚ-Α
http://library.tee.gr/digital/techr/1948/techr_1948_25_290_291_234.pdf

- Τεχνικά Χρονικά-Αι καταστροφαί και η αποκατάστασις του ΣΙδ Δικτύου των ΣΕΚ-Β
http://library.tee.gr/digital/techr/1948/techr_1948_25_292_297.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου