Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Αγγλία: Αναθεωρημένες βασικές τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τροχαίου υλικού

Ο Οργανισμός για τα σιδηροδρομικά πρότυπα ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο RSSB δημοσίευσε δημοσιεύσει μια ενημερωμένη έκδοση των βασικών σιδηροδρομικών προδιαγραφών (Key Train Requirements​ ), που έχει σχεδιαστεί για να ενημερώσει τους κατασκευαστές τροχαίου υλικού και το υποσύστημα προμηθευτών τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κ[προδιαγραφών κατασκευής τροχαίου υλικού που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στα υποχρεωτικά πρότυπα της βιομηχανίας.Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τις τεχνικές, περιβαλλοντικές, λειτουργικές επιδόσεις και θέματα εξυπηρέτησης επιβατών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των τραίνων. Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει πάνω από 80 νέες ή ενημερωμένες εγγραφές (μια διευρυμένη ενότητα για τουαλέτες και μια νέα ενότητα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο).


«Αυτή η ενημερωμένη έκδοση των βασικών απαιτήσεων υποδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές των βασικών χαρακτηριστικών για την κατασκευή νέων τραίνων και για την ανακαίνιση των παλιότερων», δήλωσε ο Mark Phillips, Διευθύνων Σύμβουλος του RSSB. «Θα βοηθήσει τη σιδηροδρομική βιομηχανία για την καλύτερη κάλυψη των επιβατικών αναγκών και τη βελτίωση της απόδοσής της  διασφαλίζοντας ότι μαθαίνουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος και τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Καλώ όλους εκείνους που εμπλέκονται στην προμήθεια και κατασκευή των τραίνων να χρησιμοποιήσουν αυτό το έγγραφο για να προσθέσετε λεπτομέρειες στα πρότυπα που ήδη υπάρχουν ».


Ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρίας Angel Trains Mark Hicks, δήλωσε ότι οι εταιρίες κατασκευής τροχαίου υλικού υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία (του εγγράφου KTR), που "αιχμαλωτίζει" την εμπειρία του παρελθόντος, δίνει έμφαση στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και συνιστά τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται, σε θέματα προδιαγραφών για τα οποία συχνά τα υποχρεωτικά πρότυπα τηρούν σιγή».
Το έγγραφο των βασικών προδιαγραφών έχει εγκριθεί από το αγγλικό υπουργείο μεταφορών
 Πηγή:
- Key Train Requirements updated to assist rolling stock suppliers
http://www.railwaygazette.com/news/traction-rolling-stock/single-view/view/key-train-requirements-updated-to-assist-rolling-stock-suppliers.html


- Key train requirements updated
http://www.rssb.co.uk/industry-news/key-train-requirements-updated

- Key train requirements.pdf
http://www.rssb.co.uk/Library/improving-industry-performance/2016-08-key-train-requirements.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου