Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΣ σχετικά με την εφαρμογή των ΣΔΙΤ στην ανάταξη – συντήρηση – πιστοποίηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Αθήνα, 28 7/2016
Αριθ.Πρωτ. 39019

         
               ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – κ. Χρήστο Σπίρτζη.
                          2. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
                          3. Γεν.Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – κα Πέτη Πέρκα.
               ΚΟΙΝ:  1. Πρόεδρο ΔΣ/ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.
                         2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Κωνσταντίνο Πετράκη.


Κυρίες, Κύριοι,

                    Μετά την εκφρασμένη πολιτική σας άποψη για προώθηση της ανάταξης – συντήρησης – πιστοποίησης της σιδηροδρομικής υποδομής με τη μεθοδολογία των ΣΔΙΤ και παρά τη δέσμευση του κ.Υπουργού ότι διασφαλίζεται το προσωπικό η ανησυχία και η αβεβαιότητα κυριαρχεί σε όλους τους σιδηροδρομικούς.
Η εφαρμογή των ΣΔΙΤ ως η ενδεδειγμένη και η συμφερότερη λύση, όπου αυτή έχει εφαρμοστεί, σε πολλές περιπτώσεις έχει επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα οδηγώντας σε καταστροφική και μη αναστρέψιμη κατάσταση σε βάρος πάντα του Κράτους και των πολιτών, ζήτημα το οποίο έχει γίνει παραδεκτό τόσο από τους επιστημονικούς φορείς (βλέπε Τ.Ε.Ε.), όσο και από το επίσημο Κράτος (όπως Αττική Οδός), σε αρκετές περιπτώσεις και πανευρωπαϊκά (όπως Ηνωμένο Βασίλειο).
Η προώθηση των ΣΔΙΤ στην ανάταξη, συντήρηση και πιστοποίηση της σιδηροδρομικής υποδομής στην Ελλάδα θα έχει καταστροφικότερα αποτελέσματα από αυτά της Αγγλίας όπου εφαρμόστηκε τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους κινδύνους και ορισμένες από τις συνέπειες που θα υπάρξουν:
1.    Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν σε ένα τέτοιου μεγέθους έργο είναι ελάχιστες και σε πολλές περιπτώσεις μονοπωλιακές όπου συμπερασματικά δεν θα υφίσταται ο ανταγωνισμός.
2.    Η τρέχουσα συντήρηση καθώς και οι περιπτώσεις ανάγκης για άμεση παρέμβαση είναι αδύνατον να κοστολογηθούν εκ των προτέρων και οδηγούν σε απρόβλεπτο και αυθαίρετο κόστος.
3.  Έχουμε αποδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι για συντήρηση που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΣΕ αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ, ζητούσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.4.    Απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας καθότι ο κρατικός φορέας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει με τον ανάδοχο στις ανωτέρω δραστηριότητες.  
5.  Το εξειδικευμένο σιδηροδρομικό επάγγελμα και η τεχνογνωσία που υφίσταται θα εκλείψει, αφαιρώντας τη δυνατότητα ελέγχου από το Κράτος (κρατικό φορέα).
6.    Σε περίπτωση αποτυχίας του αναδόχου, δεν θα υφίσταται εναλλακτική λύση καθιστώντας τον σιδηρόδρομο έρμαιο και τον δυσβάστακτο λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Κατόπιν τούτων των κινδύνων που είναι ορατοί και επισημαίνονται και στο υπόμνημα που σας επισυνάπτουμε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εκφράζει την αντίθεσή της στο προτεινόμενο νεοφιλελεύθερο μοντέλο και σας καθιστά υπεύθυνους έναντι του σιδηρόδρομου και των σιδηροδρομικών, καθώς η πολιτική σας απόφαση για συντήρηση της υποδομής με ΣΔΙΤ θα αφήσει χωρίς αντικείμενο 700 και πλέον σιδηροδρομικούς με κίνδυνο να χάσουν τη θέση εργασίας τους.

Επανερχόμενοι, ζητάμε την αποδέσμευση των χρημάτων που είναι τοποθετημένα στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την εξεύρεση του υπόλοιπου ποσού, ώστε να καλυφθούν οι εργασίες ανάταξης. Όσον αφορά την τρέχουσα συντήρηση η οποία θα βαίνει μειούμενη λόγω της σταδιακής παράδοσης των μεγάλων έργων, να πραγματοποιείται από τον ΟΣΕ καλυπτόμενη από τα τέλη χρήσης που εισπράττει από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Επισυνάπτεται υπόμνημα  27 σελίδων

 Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου