Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε ΟΣΕ: Υπόμνημα προς Δ.Σ ΟΣΕ για τα ΣΔΙΤ


                                                                                                              Αθήνα  15-07-2016
                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:  1508

ΠΡΟΣ:      Π.Ο.Σ.
             
ΚΟΙΝ:      Όλα τα Μέλη του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΟΣΕ.
               
ΘΕΜΑ :   Διαβίβαση υπομνήματος προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ σχετικά με τα ΣΔΙΤ.


  Σας διαβιβάζουμε το υπόμνημα του θέματος, το οποίο σας
έχουμε στείλει και ηλεκτρονικά στις 13/07/2016, στο οποίο γίνεται μία όσο το δυνατόν αντικειμενική και χωρίς δογματισμούς προσέγγιση των πιθανών επιπτώσεων, που θα δημιουργήσει στην Σιδηροδρομική πραγματικότητα και στους Σιδηροδρομικούς η δρομολόγηση έργων ΣΔΙΤ στον ΟΣΕ.

 Η άποψη του Συλλόγου μας σχετικά με την επιλογή του τρόπου υλοποίησης της ανάταξης, συντήρησης και πιστοποίησης της σιδηροδρομικής υποδομής, είναι ξεκάθαρα υπέρ της εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών από προσωπικό του Οργανισμού μας, με αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και προσλήψεις του αναγκαιούντος προσωπικού. Στην παρούσα φάση όμως, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και της αναγκαιότητας άμεσης εκτέλεσης των εργασιών, θεωρούμε ότι η εκτέλεσή τους θα πρέπει να βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία κατασκευής των δημοσίων έργων, διαδικασία η οποία είναι δοκιμασμένη, τεκμηριωμένη, αξιόπιστη και διαφανής.
Η επιλογή του μοντέλου των ΣΔΙΤ πιστεύουμε ότι θα βάλει τον Οργανισμό σε δοκιμασίες, διαδρομές σε αχαρτογράφητες περιοχές με άγνωστα αποτελέσματα και πιθανές μετατάξεις έως και απολύσεις ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ.


Συνημ.: 1 Υπόμνημα (27 Σελ. Α4)


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΑΣ                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου