Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Δέσμευση στο συνέδριο ΤΕΝ-Τ στο Ρότερνταμ για υλοποίηση του συστήματος ERTMS

Δέσμευση στο συνέδριο ΤΕΝ-Τ στο Ρότερνταμ στις 22 Ιουνίου, για υλοποίηση του συστήματος ERTMS στου; εννέα ευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους.

Μια μελέτη από τις EY και INECO εξέτασε τη σχέση οφέλους κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να καταρτίσει το επιχειρησιακό μοντέλο. Η μελέτη αντιμετώπισε τους σιδηροδρομικούς διαδρόμους ως σύνολο, και όχι αποσπασματικά μεταξύ των μεμονωμένων παικτών.


Ακόμη και με τα πλέον συντηρητικά, αλλά φιλόδοξα σενάρια για ένα σύστημα «πλήρως διαλειτουργικό στο Επίπεδο 2», η μελέτη διαπίστωσε ότι οι δύο πιλοτικές διαδρομές θα ενεργοποιηθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030 "εφόσον υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη του συστήματος".

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Συντονιστής του ERA για το ERTMS Karel και ο εκτελεστικός διευθυντής Josef Doppelbauer παρουσίασαν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο νέο Baseline 3 Release 2 για το ETCS που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΤΠΔ ΕΧΣ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Doppelbauer δήλωσε ότι η νέα πλατφόρμα ERTMS θα χρησιμεύσει ως σταθερό κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα. Εν τω μεταξύ, ο ERA έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για ένα νέο μνημόνιο συνεννόησης που θα διαμορφώσει τις μελλοντικές τεχνικές ανάπτυξης του ETRTMS με στόχο την υπογραφή του στην Innotrans τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Vinck Είπε στους ενδιαφερόμενους ότι το αναθεωρημένο σχέδιο εξάπλωσης του ERTMS έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους φορείς για διαβούλευση κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Με την επιφύλαξη της τελικής επικύρωσης, αυτό θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους για το 2030 και βραχυπρόθεσμους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2022. «Η σταθερότητα των προδιαγραφών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του συστήματος ERTMS. Τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο καλύτερο συντονισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή του ERTMS σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο », δήλωσε.

Πηγή:
- ERTMS business case confirmed
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/ertms-business-case-confirmed.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου