Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Σιδηροδρομικά Καταγραφικά Δεδομένων (Train Event Recorders)


Δημοσιεύουμε ακόμη μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση που αφορά τα μαύρα κουτιά των τραίνων καθώς και την εξέλιξή τους στο χρόνο. Η παρουσίαση εκπονήθηκε από τον κο Στούπα Φώτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ που απασχολείται στο Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια προγράμματος 5μηνης κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Δείτε την παρουσίαση σε μορφή pdf.

Ακολουθούν οι διαφάνειες της παρουσίασης σε μορφή αρχείων jpg:

Πηγή:
- Στούπας Φώτης, Εισαγωγή στα Σιδηροδρομικά Καταγραφικά Δεδομένων, Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2016
https://drive.google.com/file/d/0B_t9GGUsCgkkZ1prVXhoQ3lUS2s/view?usp=sharing

- Γενικές πληροφορίες για τα καταγραφικά τραίνων https://en.wikipedia.org/wiki/Train_event_recorder

- Πληροφορίες για το “Flaman Speed Indicator Recorder”
https://en.wikipedia.org/wiki/Flaman_Speed_Indicator_and_Recorder

- Πληροφορίες για το σύστημα “Indusi”
https://en.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige_Zugbeeinflussung

- Πληροφορίες για την ιστορία της Haslerail
http://www.haslerrail.com/en/history

- Πληροφορίες για την ιστορία της Secheron
http://www.secheron.com/index.php/About-Us/History

- Πληροφορίες για το σύστημα (ERTMS)
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rail_Traffic_Management_System

- European Rail Traffic Management System (ERTMS)
http://mixanikosose.blogspot.gr/2015/03/european-rail-traffic-management-system.html

- HaslerRail - On Board Train Monitoring and Recording Systems – Speed and Event Recorders
http://www.railway-technology.com/contractors/computer/hasler/

- Geschwindigkeitsüberwachung für Neigetechnik (GNT)
http://bahn-seminar.info/Zugsicherungs-und-Zugbeeinflussungssysteme/Geschwindigkeitsueberwachung-Neitechzuege-GNT/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου