Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Πρόσληψη υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

Σύμφωνα με το Α.Π. 193/13.01.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων με στοιχεία:
-ERA/CA/2015/003 – Legal Assistant in the Corporate Management & Evaluation Unit (FGIII)
-ERA/CA/2015/004 – Administrative Assistant Logistician in the Resources & Support Unit (FGIII)
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:www.era.europa.eu
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@era.europa.eu, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016 (ώρα Γαλλίας 24:00).
Πηγή:
- Πρόσληψη υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου