Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Στα 2,17 εκατ. οι ζημιές προ φόρων της ΕΕΣΣΤΥ το 2014. Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 22,12%

Βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη παρουσίασε, το 2014, η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ), η οποία βρίσκεται σε τροχιά αποκρατικοποίησης.

Η βελτίωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση του κύκλου εργασιών (αυξημένο έργο συντήρησης), παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε παράλληλη, αν και μικρότερη, ποσοστιαία, αύξηση των εξόδων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,46 εκατ. ευρώ, έναντι 24,12 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 22,12%. Τα έσοδα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αποτελεί τον βασικό πελάτη της ΕΕΣΣΤΥ, αυξήθηκαν κατά 6,05 εκατ. ή κατά 30% περίπου.

Παρά την αύξηση εσόδων, η εταιρεία έκλεισε με ζημιές προ φόρων 2,17 εκατ., έναντι 3,62 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40% περίπου.Άξιο αναφοράς είναι ότι όλες οι επιμέρους κατηγορίες εξόδων εμφανίζονται αυξημένες, συγκριτικά με το 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, το 2014, αποτέλεσε το πρώτο έτος, κατά το οποίο αποτυπώθηκε το πραγματικό ύψος δαπανών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, την διαχείριση του οποίου ανέλαβε, εξ ολοκλήρου η ίδια η εταιρεία.

Ενδεικτικά, εμφανίστηκαν περισσότερες αναλώσεις, λόγω αυξημένου έργου συντήρησης, μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας, λόγω του πρόσθετου χρόνου απασχόλησης του εναπομείναντος προσωπικού από τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις, αυξημένες αμοιβές τρίτων, λόγω υπογραφής νέων συμβάσεων και ανανέωσης προηγούμενων και αυξημένες παροχές τρίτων, λόγω της μίσθωσης των εγκαταστάσεων και των δαπανών για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4313/17.12.2014, παρατάθηκε αναδρομικά, από το χρόνο λήξης της, η σύμβαση «Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού» που είχε υπογραφεί, το 2011, μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού, που αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ και εισφέρθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ. Η παράταση θα έχει ισχύ, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η νέα σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της ΕΕΣΣΤΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα έχει διάρκεια δέκα έτη και θα αναθέτει στην ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τις τιμολογήσεις να πραγματοποιούνται με όρους αγοράς.

Η ΕΕΣΣΤΥ, όπως και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, βρίσκεται σε τροχιά αποκρατικοποίησης, με τρεις ενδιαφερομένους (Alstom, Siemens, Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι). Οι δεσμευτικές προσφορές ίσως κατατεθούν το Δεκέμβριο.

Πηγή;:
- Στα 2,17 εκατ. οι ζημιές προ φόρων της ΕΕΣΣΤΥ το 2014. Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 22,12%
http://www.metaforespress.gr/sidirodromos/item/12138-sta-2-17-ekat-oi-zimies-pro-foron-tis-eessty-to-2014-ayksisi-kyklou-ergasion-kata-22-12.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου