Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής (Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ)Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ έχει αναρτήσει εξαιρετικές σημειώσεις για τη Σιδηροδρομική Τεχνολογία: Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής γίνεται μια εισαγωγή στην επιδομή της γραμμής, ενώ γίνεται και μια συνοπτική αναφορά στα τεχνικά έργα γραμμής και στις κατηγορίες γραμμών κατά UIC. Σε ένα δεύτερο αρχείο περισσότερο λεπτομερές δίνεται αναλυτική παρουσίαση των συνιστωσών της σιδηροδρομικής γραμμής με απλό και κατανοητό τρόπο. Αξίζει να το δείτε:4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. • Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα τα οχήµατα, κινητήρια και ελκόµενα, που κινούνται µέσω σιδερένιων τροχών πάνω στις σιδηροτροχιές. • Με τον όρο σιδηροδροµική υποδοµή εννοούµε (α) την οδό µεταφοράς και (β) το σύνολο των εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία και τη ρύθµισή της (...)
4.1.2. Εγκαταστάσεις και Τεχνικά Έργα Στις εγκαταστάσεις της σιδηροδροµικής υποδοµής συγκαταλέγονται κυρίως: (α) οι ισόπεδες διαβάσεις, (β) οι εγκαταστάσεις σηµατοδότησης, (γ) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης και (δ) οι εγκαταστάσεις σιδηροδροµικών τηλεπικοινωνιών. Στα τεχνικά έργα της σιδηροδροµικής υποδοµής ανήκουν: (α) οι σήραγγες, (β) οι γέφυρες, (γ) οι τοίχοι και τα έργα αντιστήριξης των εδαφών, (δ) οι ανισόπεδες διαβάσεις και (ε) τα αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα.  (...)
4.2.2. Επαφή Σιδηροτροχιάς - Τροχού Το φορτίο του τροχού παίζει αξιοσηµείωτο ρόλο στην κόπωση της σιδηροτροχιάς. Στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι αυτή η κόπωση είναι συνάρτηση του Qα όπου Q το φορτίο του τροχού και α είναι µεγαλύτερο του 2. Μια αύξηση της τιµής του βάρους κατ' άξονα συνεπάγεται αυτόµατα µια πολύ µεγαλύτερη επιπόνηση της σιδηροτροχιάς και γενικότερα της επιδοµής. Η ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων (UIC) κατατάσσει τις γραµµές, ανάλογα µε το βάρος των σιδηροτροχιών και την απόσταση των στρωτήρων, σε 4 κατηγορίες: A, B, C και D.
A : µέγιστο φορτίο / άξονα 16t
B : µέγιστο φορτίο / άξονα 18t
C : µέγιστο φορτίο / άξονα 20t
D : µέγιστο φορτίο / άξονα 22,5t
Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το διανεµηµένο φορτίο ανά µέτρο µήκους (συνολικό φορτίο οχήµατος διαιρούµενο µε το ελεύθερο µήκος µεταξύ προσκρουστήρων). 


Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου:

Πηγή:
- "Συνιστώσες της  Σιδηροδροµικής Γραµµής", Α. Καλτσούνης, Λέκτορας, Π. Βυθούλκας, Λέκτορας, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής - Σιδηροδρομική της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/roads/Roads-g_files/Edu-g_files/Edu-72-g_files/4-(4.1-4.2)SynistwsesSidhrGrammhs.pdf

- Παρουσίαση με διαφάνειες, Α. Καλτσούνης, Λέκτορας, Π. Βυθούλκας, Λέκτορας, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής - Σιδηροδρομική της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/roads/Roads-g_files/Edu-g_files/Edu-72-g_files/4-%20(4.3-4.4)SynistwsesSidhrGrammhs(2).pdfΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου