Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ρωσική μηχανή ελιγμών που χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο


Ρωσική μηχανή ελιγμών που χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο ολοκληρώνει τις δοκιμές τύπου. Το πρωτότυπο μοντέλο ΤΕΜ19 μηχανής ελιγμών με καύσιμο φυσικό αέριο ολοκλήρωσε τις δοκιμές τύπου και ξεκινάει η παραγωγή 50 μηχανών.

Η ΤΕΜ19 σχεδιάστηκε από την εταιρία Transmashholding μια θυγατρική της BMZ σε συνεργασία με τις εταιρίες Uralcryomash Volzhsky Diesel και το ινστιτούτο έρευνας τροχαίου υλικού VNIKTI στη Kolomna. Οι δοκιμές έγιναν στο πεδίο δοκιμών Yegorshino στο Αικατερίνεμπουργκ όπου σε λειτούργησε επί 1328 ώρες σε συνήθεις συνθήκες ελιγμών μετακινώντας 19401 βαγόνια.
Η χρήση του φυσικού αερίου έχει το πλεονέκτημα μειωμένων ρύπων σε σχέση με μια ντηζελοκίνητη μηχανή, αλλά το κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση κόστους που σύμφωνα με τις δοκιμές υπολογίζεται να είναι κατά 20% οικονομικότερη από μια συμβατική μηχανή ελιγμών.

Η ΤΕΜ19 αποτελείται από υποσυστήματα που συμπεριλαμβάνουν το θάλαμο οδήγησης, τον κρυογονικό χώρο αποθήκευσης, την παλινδρομική μηχανή και τη γεννήτρια. Ταβοηθητικά συστήματα βρίσκονται σε υποδαπέδια διάταξη ενώ πλροβλέφθηκε και αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και εντοπισμού αερίου.

Gas-fuelled locomotive passes acceptance trials

Bryansk Engineering Plant gas-fuelled TEM19 shunting locomotive.
RUSSIA: Bryansk Engineering Plant’s prototype gas-fuelled TEM19 shunting locomotive has passed acceptance trials, and a pilot batch of up to 50 locomotives is now planned.

The TEM19 was developed by Transmashholding subsidiary BMZ, with partners including Uralcryomash Volzhsky Diesel and the VNIKTI rolling stock research institute in Kolomna. The trials were undertaken at Yegorshino yard northeast of Yekaterinburg, where the locomotive operated for 1 328 h under normal shunting conditions, moving 19 401 wagons.

Gas fuelling offers lower emissions than a diesel locomotive, but the main interest is in cost reduction, with the trials suggesting it could cut annual energy costs by 20% compared to a conventional locomotive.

The TEM19 is assembled from modules, including the cab, cryogenic gas storage and the reciprocating engine and generator. Auxiliary equipment is located in a separate underframe module, and there is an automatic fire and gas detection system.


Πηγή:
- Gas-fuelled locomotive passes acceptance trials
http://www.railwaygazette.com/news/traction-rolling-stock/single-view/view/gas-fuelled-locomotive-passes-acceptance-trials.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου